Search

Result: Found records: 17.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. SYMULACJA KOMPUTEROWA ZAMIAST TRADYCYJNEGO EKSPERYMENTU EKONOMICZNEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
2. Uwagi o współczesnym zarządzaniu na tle procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
3. Neuroekonomia a paradygmat ekonomii głównego nurtu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Go to
4. Theoretical components of intra-industry service development strategy
(European Journal of Service Management)
Vol. 22, 2/2017 2017 Go to
5. Model biznesowy – istota kategorii
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Go to
6. Robert Eduard Prutz und sein Diskurs über Gesellschaft, Politik und Literatur
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Go to
7. Organizacja pracy w biurze rachunkowym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
8. Raporty zintegrowane w praktyce polskich banków wchodzących w skład indeksu WIG30
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
9. Zastosowanie metod antropologii biznesu jako innowacyjnej koncepcji badań konsumentów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
10. Fraktalność Noezy (Fractality of noesis)
(Analiza i Egzystencja)
44 (2018) 2018 Go to
11. The Urban Language (Urbslingua) ‒ Phenomenological Method
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (50) 2017 2017 Go to
12. Ekonomia behawioralna – hybryda teorii i eksperymentu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/1 2018 2018 Go to
13. Specyfika przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Go to
14. Ethical codes and their importance in the modern management processes
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
15. Oleksandr Kulczycki's Philosophy and the Lviv-Warsaw School
(Analiza i Egzystencja)
50 (2020) 2020 Go to
16. ROZWAŻANIA NAD SZTUCZNĄ INTELIGENCJĄ W TRANSPORCIE I LOGISTYCE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (48) 2019 2019 Go to
17. Eingrenzung durch Sprache und Identität bei Michael Zeller in "Die Reise nach Samosch" und bei Stephan Wackwitz in "Ein unsichtbares Land"
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 32 2023 Go to
Page