Search

Result: Found records: 9.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Zależność pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa a strukturą aktywów
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
2. Wsparcie na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie finansowej 2014–2020
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
3. Wykorzystanie bilansowej wyceny na potrzeby oszukańczej sprawozdawczości finansowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
4. Znaczenie barier popytowych i podażowych w działalności nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
5. Wpływ różnic w formułach obliczeniowych ROE na ocenę rentowności przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
6. Zarządzanie finansami gospodarstw domowych oraz jednostek sektora finansów publicznych - podobieństwa i różnice
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
7. Konsekwencje Wygładzania zysków dla kształtowania się wartości spółek na GPW
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
8. O modernizacji systemu ERP w przedsiębiorstwach przetwórczo-transportowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
9. Znaczenie dotacji celowych przekazywanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
Page