Search

Result: Found records: 15.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. GŁÓWNE BłĘDY PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU (NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH GMIN DOLNEGO ŚLĄSKA, ZIEMI LUBUSKIEJ, OPOLSZCZYZNY I WIELKOPOLSKI)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
2. Rozwój polskiego sektora transportu w latach 1990 - 2015. Charakterystyka podstawowych kierunków jego zmian oraz perspektywy rozwoju
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
3. ENDOGENICZNY POTENCJAŁ REGIONÓW. CASE STUDY: POLSKA I JEJ WOJEWÓDZTWA
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
4. Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na inwestycje i wzrost polskiej gospodarki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
5. Analiza wydatków inwestycyjnych miast na prawach powiatu na przykładzie województwa łódzkiego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
6. Zarządzanie finansami gospodarstw domowych oraz jednostek sektora finansów publicznych - podobieństwa i różnice
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
7. Ocena potencjału pracowników Urzędu Miasta Dzierżoniów w celu wdrożenia systemu sugestii pracowniczych kaizen
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
8. A Public Management Framework for Wireless Broadband Development in Rural Sub-Saharan Africa
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (50) 2017 2017 Go to
9. Evaluation of the National Cohesion Strategy. What can we learn from evaluation recommendations?
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
10. Repayable financial instruments in the European Union – the range of effect and efficacy
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
11. Klasyfikacja miast w Polsce w oparciu o kryterium konkurencyjności mierzonej poziomem wydatków
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
12. Sytuacja budżetowa gmin w latach 2014–2017
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
13. Procedura tworzenia samorządowych zakładów budżetowych – ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
14. Uwarunkowania prawne dotyczące rachunku wspólnego jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
15. Współpraca banków spółdzielczych z samorządem lokalnym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
Page