Search

Result: Found records: 19.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Komunikacja w koncepcji marketingu 3.0 przez pryzmat sektora MSP w świetle badania własnego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
2. Potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw regionu śląskiego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
3. Zasięg sprzedaży a aktywność innowacyjna sektora MSP w województwie zachodniopomorskim
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
4. Uwarunkowania dyfuzji innowacji w sektorze MŚP
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
5. Źródła finansowania „zielonych inwestycji" mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
6. Uproszczona rachunkowość podmiotów sektora MSP – przykład Federacji Rosyjskiej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
7. Właściwości mezostruktury małych i średnich przedsiębiorstw w ujęciu bezpieczeństwa finansowego kontynuacji działalności
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
8. Zabezpieczenie ryzyka działalności eksportowej MSP
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
9. Obciążenia podatkowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i na Ukrainie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
10. Dimension of marketing innovations and marketing of innovation in enterprises
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
11. Finansowanie inwestycji technologicznych - analiza Działania 4.3 Kredyt technologiczny w województwie łódzkim
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
12. Finansowanie sektora MSP w ujęciu lokalnym na podstawie badań ankietowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
13. Charakterystyka pomocy publicznej udzielanej sektorowi MŚP ze środków unijnych przez urzędy pracy – przykład łódzkich urzędów pracy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
14. The scope of project management in service companies
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
15. DOSTĘPNOŚĆ ŚRODKÓW UNIJNYCH Z PERSPEKTYWY MSP WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Go to
16. The scope of application of marketing innovations and marketing of innovation in service enterprises of SME sector
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
17. Impact of EU funds on the effectiveness of innovations implemented in the SME sector in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
18. Risk related to the implementation of innovative processes by enterprises in the SME sector. Analysis of the relationship between the quantity of implemented innovations and the financial rate of return achieved
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
19. Design as an element of the service company’s strategy
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
Page