Search

Result: Found records: 5.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Rozwój kapitału relacyjnego poprzez wykorzystanie platform internetowych Web 2.0
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
2. Pełna cyfryzacja sektora gospodarki i jej możliwe konsekwencje – przykład mediów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
3. Model komunikacji elektronicznej pomiędzy interesariuszami a jednostkami samorządu terytorialnego na poziomie gminy wykorzystujący technologie WEB 2.0
(Studia Informatica Pomerania)
nr 41 2016 Go to
4. Możliwości wykorzystania analizy sentymentu w procesach prosumenckich
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
5. „I-nternet” i „Wikiped-ja, ja, ja…”. Sieć jako obszar badań autobiograficznych
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (15) 2020 2020 Go to
Page