Search

Result: Found records: 19.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. The use of CRM instruments in agritourism – on the example of agritourism farms in the Opole Province
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Go to
2. Wpływ segmentacji rynku na koncepcję produktu agroturystycznego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
3. The Financing Needs of Agritourism Farms in the Świętokrzyskie Province
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
4. KONSUMENT NA RYNKU USŁUG EKOAGROTURYSTYCZNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
5. Uwarunkowania rozwoju działalności ekoagroturystycznej w gospodarstwach ekologicznych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
6. Zarządzanie jakością w rozwoju agroturystyki w wybranych powiatach województwa małopolskiego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
7. Warunki środowiska naturalnego jako determinanta lokalizacji gospodarstw agroturystycznych na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
8. Znaczenie agroturystyki w dochodowości gospodarstw rolnych na przykładzie Polski południowo-wschodniej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
9. Specialization in agritourism
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Go to
10. Perception of modern agritourism. Wielkopolskie Province (Poland) and the Northeast Region (Romania) case study
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Go to
11. Cultural Heritage of Pałuki in Relation to Development of Agritourism in the Region
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
12. The legal determinants of agritourism and its link with local farming - example of agritourism farms in Lower Silesia
(European Journal of Service Management)
Vol. 24, 4/2017 2017 Go to
13. Creating a socially responsible agritourism offer. A market requirement or a manifestation of service providers’ system of values?
(European Journal of Service Management)
Vol. 24, 4/2017 2017 Go to
14. Tourism advisory services in the context of New Institutional Economics
(European Journal of Service Management)
Vol. 24, 4/2017 2017 Go to
15. Regional Aspects of the Development of Rural Tourism in the Carpathian Region of Ukraine (the example of Lviv Province)
(European Journal of Service Management)
Vol. 24, 4/2017 2017 Go to
16. Agroturystyka w gospodarce obszarów wiejskich na przykładzie powiatu piotrkowskiego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Go to
17. OPŁACALNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO W AGROTURYSTYCE
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Go to
18. The role of agritourism in the development of low-carbon development model in rural areas
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
19. Economic factors and forecast of apple production in development bioenergy in Poland and its use in agritourism
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
Page