Search

Result: Found records: 6.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Architektoniczność jako paradygmat sztuki Aleksandra Rodczenki. Konteksty konstruktywizmu
(Nowa Krytyka)
34 rok 2015 2014 Go to
2. Czy dialog sokratejski może być konstruktywistyczny?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Go to
3. Edukacja zdalna formą kształcenia ukierunkowanego na studenta
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Go to
4. Semantyka „kariery” w konstruktywizmie Niklasa Luhmanna a intymistyka, biografistyka i autobiografistyka
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Go to
5. Constructivism as a chance to break deadlock in interdisciplinary research combining international law and international relations
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2020 (29) 2020 Go to
6. Szczecin 1964 (w krótkich hasłach)
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (19) 2022 2022 Go to
Page