Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au.2022.2.19-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / nr 2 (19) 2022
Szczecin 1964 (w krótkich hasłach)
(Szczecin In 1964 (Short Entries))

Authors: SŁAWOMIR IWASIÓW ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: narration single year study constructivism Hans Ulrich Gumbrecht
Data publikacji całości:2022-12
Page range:18 (121-138)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This text is a reconstruction of the experimental theory of writing/historiography by Hans Ulrich Gumbrecht from the book In 1926. Living at the Edge of Time (1997). In this very book, the literary scholar took the phenomena from the title year, like ‘boxing’ or ‘elevators’, and discussed them in the most objective way, using written sources from the era (including daily newspapers). In such a perspective other annual dates can be described in a similar way, like the year 1964 in Szczecin. It will be neither better nor worse than any other moment in the timeline.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bgr. „Mężczyzna latem”. Głos Koszaliński, 5.06.1964–6.06.1964.
2.Cortázar, Julio. Gra w klasy. Tłum. Zofia Chądzyńska. Kraków: Mediasat Poland, Kraków 1963.
3.Czapliński, Przemysław. Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje. Warszawa: W.A.B, 2009.
4.Galant, Jan. „Kulturowo, lokalnie. Kilka uwag o badaniu literatury polskiej po II wojnie światowej”. Forum Poetyki 10 (2017): 54–65.
5.Garbal, Łukasz. „Jak powstawał List 34”. Wolność i Solidarność 4 (2012): 25–50.
6.Gałczyńska, Kira. Srebrna Natalia. Warszawa: Świat Książki, 2006.
7.Gumbrecht, Hans Ulrich. In 1926. Living at the Edge of Time. Cambridge–London: Harvard University Press, 1997.
8.(if). „Szyk biurokratyczny”. Kurier Szczeciński, 19.01.1964–20.01.1964.
9.(if). „Żona modna… i mąż sportowy”. Kurier Szczeciński, 18.10.1964–19.10.1964.
10.(kk). „Szczecińska «Odra» na sopockim festiwalu”. Kurier Szczeciński, 30.07.1964–31.07.1964, 8.
11.Kłosiński, Krzysztof. „«O roku ów». Rokowania polskiej historii literatury”. W: Kulturowa historia literatury, red. Anna Łebkowska, Włodzimierze Bolecki, 253–268. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2015.
12.Kula, Marcin. Nośniki pamięci historycznej. Warszawa: DiG, 2002.
13.Łukasiewicz, Jacek. „Jeden dzień w socrealizmie”. Teksty Drugie 1–2 (2000): 7–24.
14.Mizerkiewicz, Tomasz. Po tamtej stronie tekstów. Literatura polska a nowoczesna kultura obecności. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013.
15.„Motorowiec K. I. Gałczyński spłynął na wody Odry”. Kurier Szczeciński, 29.05.1964–30.05.1964.
16.„Najnowsza fabryka Szczecina uroczyście otwarta”. Kurier Szczeciński, 24.08.1964–25.08.1964.
17.(PAP), „Tow. Z. Kliszko na uroczystości wodowania statku «K. I. Gałczyński»”. Głos Koszaliński, 4.06.1964.
18.(PAP). „Więcej ubrań z teksasu i welwetu”. Kurier Szczeciński, 23.09.1964.
19.Pelka, Anna. Teksas-land. Moda młodzieżowa w PRL. Warszawa: Trio, 2007.
20.Szpakowska, Małgorzata, red. Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach. Warszawa: W.A.B., 2008.
21.Weinar, Beata. „Zakłady Przemysłu Odzieżowego «Odra» w Szczecinie – dzieje przedsiębiorstwa w świetle materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Szczecinie”. Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne II (2018): 83–100.
22.(wit). „Zagraniczni dyplomaci zwiedzają szczecińskie zakłady”. Kurier Szczeciński, 23.09.1964.