Search

Result: Found records: 5.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Tourism Activity Among Seniors: A Case-Study from Warmian and Masurian Voivodeship
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
2. MIEJSCE OSÓB STARSZYCH NA POLSKIM RYNKU PRACY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
3. Potrzeby mieszkaniowe osób starszych I ich opinie na temat budownictwa senioralnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
4. Starzenie się społeczeństwa europejskiego jako wyzwanie XXI wieku. Casus Polski
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2017 2017 Go to
5. The Consequences of Ageing Society in Poland
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/1 2018 2018 Go to
Page