Search

Result: Found records: 5.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Zjawisko westernizacji muzyki popularnej. Przyczyny, mechanizmy, skutki
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2015 2015 Go to
2. Poetic Musicology among Musical Discourses: The Poet as a Listener
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2018 Go to
3. Sentymentalizm a kultura repetycji. Rola nawiązań muzycznych w polskiej literaturze najnowszej
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2018 Go to
4. Śladem kulturowego dziedzictwa melodramatu o charakterze tanecznym
(Rocznik Komparatystyczny)
11 (2020) 2020 Go to
5. „Sonata niemożliwa”? „Eine kleine” w przekładzie na język niemiecki
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (17) 2021 2021 Go to
Page