Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk.2020.11-04
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Issue archive / 11 (2020)
Śladem kulturowego dziedzictwa melodramatu o charakterze tanecznym

Authors: Anna Reglińska-Jemioł
Uniwersytet Gdański
Keywords: melodramatic musical ballet music video popular culture dance forms
Data publikacji całości:2020
Page range:15 (81-95)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The proposal to look at the topic of melodrama through the prism of dance seems to be not only cognitively interesting, but also justified in terms of academic research. This theatre performance, established in the 18th century, becoming a new genre of popular art, clearly emphasized the close relationship between word, music and dance. The creators of melodramatic works tried to use all means of stagecraft, focusing on eye-catching forms of expression (stage machinery, scenery, costumes) or special effects framing the show’s spectacularity – including dance. We can find melodramatic themes in ballet performances (for example, referring to well-known novels: Leo Tolstoy, Anna Karenina, or by Alexander Dumas (son), The Lady with the Camellias). Dance plays an important role in Bollywood productions (the most common combination used by filmmakers is the musical and melodrama combination). We can already talk about a specific canon of film melodramas in which the main theme is dance (Dirty Dancing, 1987 starring Patrick Swayze; a role unforgettable for of today’s 40-year-olds). Following tracks of popular culture, we can also refer to the form of music videos, often in their narrative, close to the form of melodrama.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bernacki, Ludwik. Teatr, dramat i muzyka na dworze Stanisława Augusta. T. 2. Lwów: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1925.
2.Brooks, Peter. The Melodramatic Imagination. Balzac, Henry James, Melodrama, and the Mode of Excess. New York: Columbia University Press, 1984.
3.Caselli, Francesco. Katycynea i Morjazama. Balet heroiczno-komiczny. Warszawa: Drukarnia Korpusu Kadetów, 1779.
4.Curz, Daniel. Kora i Alonzo, czyli dziewice słońca. Balet serio. Warszawa: Drukarnia Korpusu Kadetów, 1787.
5.------. Mieszkańcy wyspy Kamkatal. Warszawa: Drukarnia Korpusu Kadetów, 1790.
6.Dmuszewski, Ludwik Adam, Alojzy Żółkowski, red. Dykcyonarzyk teatralny z dodatkiem pieśni z najnowszych oper dawanych na Teatrze Narodowym Warszawskim. Poznań: Dekker i Kompania, 1808.
7.Duszyk, Kinga. „Wideoklip jako komunikat medialny: wartość estetyczna i funkcja”. Komunikacja wizualna w prasie i w mediach elektronicznych. Red. Kazimierz Wolny-Zmorzyński. Warszawa: Poltext, 2013. 179–197.
8.Godzic, Wiesław. Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej. Kraków: Universitas, 1996.
9.Jarecka, Urszula. „Erotyka w wideoklipowym świecie”. Kultura Współczesna 17–18 (1998): 18–35.
10.Jelewska-Michaś, Agnieszka. „Wiktoriański modus melodramatyczny w kontekście teatru masowego epoki”. Teatr masowy – teatr dla mas. Red. Małgorzata Leyko. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011. 150–168.
11.Lange, Roderyk. O istocie tańca i jego przejawach w kulturze. Perspektywa antropologiczna. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1988.
12.Łotman, Jurij. „Teatr i teatralność w kulturze początku XIX wieku”. Semiotyka dziejów Rosji. Wybór i tłum. Bogusław Żyłko. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1993. 227–243.
13.Śladem kulturowego dziedzictwa melodramatu o charakterze tanecznym Maleszyńska, Joanna. „Moulin Rouge! Musicalowy palimpsest”. Musical. Poszerzenie pola gatunku. Red. Joanna Maleszyńska, Joanna Roszak, Rafał Koschany. Poznań: Wydawnictwo Wydziału Nauk społecznych UAM, 2013. 113–123.
14.Nowakowski, Jacek. „O wideoklipach Björk w reżyserii Michela Gondry’ego”. W teatrze piosenki. Red. Izolda Kiec, Michał Traczyk. Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2005. 205–2012.
15.Nowicka, Olga. „Amerykański sen i indyjska rzeczywistość. Slumdog. Milioner z ulicy Vikasa Swarupa i Danne’ego Boyle’a”. Od Ramajany do Slumdoga. Filmowe adaptacje literatury indyjskiej. Red. Grażyna Stachówna, Tatiana Szurlej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. 331–347.
16.Peterson Royce, Anya. Antropologia tańca. Tłum. Jacek Łumiński. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Muzyki i Tańca, 2014.
17.Przychodniak, Zbigniew. „W kręgu melodramatu. O nowych publikacjach francuskich i jednej polskiej sprzed półwiecza”. Dramat i teatr romantyczny. Red. Dobrochna Ratajczak. Wrocław: Wiedza o Kulturze, 1992. 309–320.
18.Ratajczakowa, Dobrochna. Galeria gatunków widowiskowych, teatralnych i dramatycznych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015.
19.------. „Muzyka melodramatu”. Muzykalia 1 (2008). http://www.demusica.pl/pdf/ratajczakowa_zeszyt_francuski.pdf [dostęp: 4.11.2020].
20.Reglińska-Jemioł, Anna. „Meandry (nie)męskości na scenie baletowej początku XIX wieku – zarys problematyki”. (Nie)męskość w tekstach kultury XIX–XXI wieku. Red. Barbara Zwolińska, Krystian Maciej Tomala. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. 298–307.
21.Rode, Dagmara. „Reklama, która bardzo nie chce być reklamą. Wideoklip, MTV, ideologia”. Lustra i krzywe zwierciadła. Społeczne konteksty kina i telewizji. Red. Konrad Klejsa, Grzegorz Skonieczko. Kraków: Rabid, 2002. 175–189.
22.Sobina, Iga. Potwory sztuki scenicznej. Poetyka melodramatu doby polskiego Oświecenia lat 1790–1815. Kraków: Collegium Columbinum, 2012.
23.Stachówna, Grażyna. „Gry i zabawy melodramatu”. Kino według Alicji. Red. Wiesław Godzica, Tadeusz Lubelski. Kraków: Universitas, 1995. 231–240.
24.-----. Niedole miłowania. Ideologia i perswazja w melodramatach filmowych. Kraków: Rabid, 2001.
25.-----. „O wideoklipach”. Powiększenie 3–4 (1987): 165–177.
26.------. „Shakespeare jedzie do Bollywood”. Lustra iecha: filmowe adaptacje dzieł Williama Shakespeare’a. Red. Olga Katafiasz. Kraków: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, 2017. 172–192.
27.Szczekała, Barbara. „Ekspansja melodramatu”. Ekrany 3–4 (2017): 10–15.
28.Szpakowska, Małgorzata. „Melodramat, czyli potrzeba serca”. Dialog 1 (1989): 110–118.
29.Szweykowska, Anna. Wenecki teatr modny. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1981.
30.Szurlej, Tatiana. „Bollywood. Indyjskie kino komercyjne”. Kwartalnik Filmowy 51 (2005): 77–88.
31.Wierzbicka-Michalska, Karyna. „Balety z akcją w teatrze warszawskim za Stanisława Augusta”. Teatr Narodowy w dobie Oświecenia. Księga pamiątkowa sesji poświęconej 200-leciu Teatru Narodowego. Red. Ewa Heise, Karyna Wierzbicka-Michalska. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1967. 187–207.
32.Wysocka, Tacjanna. Dzieje baletu. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970.
33.Zawadzki, Wacław. „Teatr we wspomnieniach i listach”. Teatr Narodowy 1765–1794.
34.Red. Jan Kott. Warszawa: Państwowy Instytut wydawniczy, 1967. 617–741.
35.Żórawska-Witkowska, Alina. Muzyka na dworze i w teatrze Stanisława Augusta. Warszawa: Zamek Królewski, 1995.