Search

Result: Found records: 30.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Statystyczna analiza rozwoju regionalnego w Polsce
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
2. Terytorium – miejsce budowania konkurencyjności podmiotów gospodarczych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
3. DEKARBONIZACJA EUROPEjSKICH GOSPODAREK W UJĘCIU PRZESTRZENNYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
4. Intellectual Capital in Polish and U.S. Counties – A Comparative Analysis
(European Journal of Service Management)
Vol. 19, 3/2016 2016 Go to
5. Foresight jako narzędzie rozwoju turystyki regionalnej – studium przypadku regionu Laponii (Finlandia)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
6. Potencjał rozwojowy regionu a działalność innowacyjna przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
7. Potencjał społeczno-gospodarczy makroregionów Polski. Case study: makroregion północny, północno-zachodni i południowo-zachodni
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
8. Rola i znaczenie klastrów w rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
9. Proinnowacyjna gospodarka regionalna w Polsce
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
10. Korzyści związane z funkcjonowaniem klastrów na przykładzie Śląskiego Klastra Wodnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Go to
11. Wpływ funduszy europejskich na rozwój społeczno-gospodarczy województw w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
12. Proinnowacyjny rozwój regionalny w Polsce jako kryterium analizy skupień
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
13. Przyczyny i implikacje Brexitu w Walii
(Acta Politica Polonica)
1/2018 (43) 2018 Go to
14. Rozwój regionów dzięki podnoszeniu atrakcyjności produktu narciarskiego - rola organizacji Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Go to
15. Działalność regionalnych organizacji turystycznych (ROT-ÓW) i ich wpływ na rozwój turystyki w regionie na przykładzie podkarpackiej regionalnej organizacji turystycznej (PROT)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Go to
16. Turystyka winiarska - problemy terminologiczne, konsumenci i możliwości rozwoju
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
17. Determinanty rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
18. Ewolucja znaczenia czynników rozwoju społeczno-gospodarczego w poszczególnych województwach w Polsce w latach 2006‒2016
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (53) 2018 2018 Go to
19. Economic aspects of financing the tourism investments from the European Regional Development Fund in Lublin city district
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
20. The Lubelskie region as a beneficiary of the EU cohesion policy funds – experiences and prospects
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
21. Boosting innovative Entrepreneurial Ecosystem in Regions for young entrepreneurs – regional perspective of entrepreneurship
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
22. Proinnowacyjny rozwój regionalny w Polsce w ujęciu taksonomii dynamicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
23. Zrównoważony rozwój w polityce regionalnej – przykład Strategii Województwa Zachodniopomorskiego do 2030 roku
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
24. Turystyka wodna jako potencjał rozwojowy województwa zachodniopomorskiego w kontekście Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 18 (2018) 2018 Go to
25. ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA JAKO CZYNNIK POPRAWY DOSTĘPNOŚCI W REGIONIE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
26. Regional use of European Funds in municipal waste management in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
27. Effect of adopted diagnostic variable weighing system on the results of investigation of socioeconomic development of voivodships in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
28. Conditions for the development of the cruise ship market in Szczecin – research results
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Go to
29. Challenges faced by the regional financial institutions engaged in enterprise financing
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
30. The idea of implementation of the metropolitan bike system on the example of the Szczecin Metropolitan Area
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
Page