Współczesne Problemy Ekonomiczne

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2018.18-07
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 18 (2018)
Turystyka wodna jako potencjał rozwojowy województwa zachodniopomorskiego w kontekście Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego
(Water tourism as a development potential of the West Pomeranian Voivodeship in the context of the West Pomeranian Sailing Route)

Authors: Artur Pomianowski
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: regional development water tourism tourist infrastructure
Data publikacji całości:2018
Page range:11 (65-75)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper Water tourism as a development potential of the West Pomeranian Voivodeship,in the context of the West Pomeranian Sailing Route, presents the trends and role of a water tourism in West Pomerania Region. It is focused on possible relation between regional and local economy and investments in water tourist infrastructure. Main issue is an Westpomeranian Sailing Route as a largest network water tourism product in Poland.
Download file

Article file