Search

Result: Found records: 9.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Fitness and Somatic Conditioning of a Sports Level in a Women’s Volleyball Team at the Championship Level
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Go to
2. MODEL POCZWÓRNEJ HELISY JAKO NARZĘDZIE WDRAŻANIA STRATEGII INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
3. Funkcja turystyczna jako inteligentna specjalizacja w kształtowaniu konkurencyjności regionów
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
4. Unia Europejska na międzynarodowym rynku usług
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
5. Turystyka jako specjalizacja gospodarcza polskich regionów nadmorskich
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
6. Struktura specjalizacji eksportowej a proces konwergencji państw Unii Europejskiej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Go to
7. Specialization in agritourism
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Go to
8. Rola brokera innowacji w stymulowaniu dobrych praktyk na przykładzie Izby Gospodarczej „Krąg Turystyki Zdrowotnej”
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Go to
9. Spa services distribution and spa specialization in Eastern Poland spa communes
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Go to
Page