Search

Result: Found records: 10.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW A PROCESY TRANSFERU TECHNOLOGII W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH WYSOKIEJ TECHNIKI W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
2. Wielkość przedsiębiorstwa a procesy transferu technologii w przemyśle wysokiej techniki w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
3. Pasywny transfer technologii a aktywność innowacyjna lubelskich przedsiębiorstw przemysłowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
4. Rozwój potencjału absorpcyjnego przedsiębiorstw finansowych w Polsce a poziom ich innowacyjności
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
5. Transfer technologii w kształtowaniu aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
6. Kształtowanie działalności komunikacyjnej ośrodków transferu technlogii - dobre praktyki z zagranicy
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
7. Powiązania technologiczne a innowacyjność regionów peryferyjnych. Przykład Polski północno-wschodniej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
8. Wpływ instytucji wsparcia biznesu na aktywny transfer technologii w województwie wielkopolskim w latach 2014–2016
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
9. Bazy ofert technologicznych jako narzędzie wsparcia transferu technologii w przedsiębiorstwie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
10. Knowledge transfer at universities: can technology transfer offices, business incubators and science and technology parks in Poland provide good support services?
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Go to
Page