Search

Result: Found records: 19.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Comparison of Ankle Taping and Bracing on Ankle Biomechanics during Landing in Functional Ankle Instability
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Go to
2. The Effect of Hand Rehabilitation Treatment on Patients Operated for Ganglion Cyst of The Wrist in Own Material
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Go to
3. Influence of Selected Physical Exercises to Improve Outcomes in Patients Operated for Carpal Tunnel Syndrome in Own Material
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 8, No. 4/2014 2014 Go to
4. The Results of Early and Delayed Treatment of Injuries of the Extensor Tendons of the Fingers in Own Material
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Go to
5. Review of Traditional and Natural Methods of Treating Alzheimer’s Disease
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Go to
6. Surgical Treatment and Rehabilitation of Trigger Thumb and Finger
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Go to
7. Zróżnicowanie cen usług dodatkowych świadczonych przez regionalne instalacje przetwarzania odpadów w Polsce w kontekście wyzwań gospodarki o obiegu zamkniętym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
8. Badania ilościowe w finansach przedsiębiorstw i rachunkowości – wyzwania metodyczne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
9. Specjalne i zróżnicowane traktowanie krajów rozwijających się w procesie liberalizacji handlu rolnego na forum WTO
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Go to
10. Koszty badań profilaktycznych w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
11. Koszty leczenia pacjenta a rachunek kosztów szpitala
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
12. Zarządzanie zamówieniami publicznymi a ryzyko ograniczania konkurencyjności w świetle orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
13. Withholding and Withdrawing Life-Saving Treatment: Ordinary/Extraordinary Means, Autonomy & Futility
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Go to
14. Lecznictwo szpitalne w Polsce w okresie transformacji. Próba oceny działalności szpitali publicznych i niepublicznych w sferze organizacyjno-ekonomicznej w oparciu o model karty dokonań
(Studia Administracyjne)
nr 9 2017 2017 Go to
15. Evaluation of the Impact of Physiotherapy on Physical Fitness and Ranges of Motion of Selected Joints of Elderly Women from the Karkonosze University of the Third Age in Jelenia Góra – Preliminary Results.
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 24, No. 4/2018 2018 Go to
16. Shaping the body of a child. Invasive medical procedures on incompetent patients – some ethical and medical remarks on Ashley’s case.
(Analiza i Egzystencja)
49 (2020) 2020 Go to
17. Development of Health Tourism in West Pomeranian Voivodeship
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 30, No. 2/2020 2020 Go to
18. The Principle of Non-refoulment within the Deportation Procedure, Admission to the Country, Right to Life and the Freedom of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment According to the Turkish Legislation on Temporary Protection Regime
(Studia Administracyjne)
2(14)|2021 2021 Go to
19. Zwolnienie policjanta ze służby na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy o Policji a zasada równego traktowania w zatrudnieniu
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2023 (42) 2023 Go to
Page