Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-38
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2016 (79)
Koszty leczenia pacjenta a rachunek kosztów szpitala
(Costs of a Treatment of the Patient Versus Cost Accounting of an Hospital)

Authors: Roman Kotapski
Keywords: costs of a treatment of the patient cost accounting of an hospital
Year of publication:2016
Page range:9 (487-495)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The main aim of this study is to identify areas of operating costs of the hospital and its individual services that compose in the end the contribution of the cost of treatment of the patient. Design/methodology/approach – This publication has been prepared on the basis of author’s implementations of budgeting and controlling systems in two public hospitals. An analysis of the literature in terms of costing hospitals. The analysis of the literature and the publication in the area of cost accounting of the hospitals was conducted. Findings – The result of this study is a presentation of calculation of costs of a medical procedure based on example of treating a patient for an eye unit and presentation of components of the “chain” of costs of a treatment of the patient. Originality/value – The presentation of cost elements from the “chain” of costs of a treatment of the patient without which there is no possibility to calculate the costs of treatment. Without this step fails any implementation of the widely understood cost accounting of the hospital. Thus, it is difficult to carry out a realistic policy of financing medical entities, including hospitals.
Download file

Article file

Bibliography

1.Chalastra M. (2013), Jak dostosować rachunek kosztów rzeczywistych do wymogów budżetowania w szpitalu, ,,Controlling i Rachunkowość Zarządcza” nr 12.
2.Hass-Symotiuk M. (2008), Kalkulacja kosztów świadczeń medycznych, w: Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej, ODDK, Gdańsk.
3.Horngren Ch.T., Foster G. (1991), Cost accounting a managerial emphasis, wyd. VII, Prentice-Hall International Editions, New Jersey.
4.Horngren Ch.T., Datar S.M., Foster G. (2003), Cost Accounting A Managerial Emphasis, wyd. 11, Prentice Hall, New York.
5.Jaruga A., Malc W., Sawicki K. (1990), Rachunek kosztów, wyd. III, PWE, Warszawa.
6.Kotapski R. (2014a), Jakie są koszty działalności oddziału szpitalnego, ,,Controlling i Rachunkowość Zarządcza” nr 9 (180).
7.Kotapski R. (2014b), Identyfikacja kosztów działalności szpitala i ich ewidencja na przykładach szpitali publicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 827, ,,Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 69, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8.Kotapski R. (2015a), Koszty utrzymania i eksploatacji bloku operacyjnego w szpitalu a koszty operacji pacjenta, ,,Controlling i Zarządzanie” nr 4.
9.Kotapski R. (2015b), Kalkulacja kosztów operacji pacjenta, ,,Controlling i Zarządzanie” nr 5.
10.Pielaszek M. (2015), Kalkulacja i zarządzanie niewykorzystanym potencjałem w podmiotach leczniczych, ,,Controlling i Zarządzanie” nr 4.
11.Sołtys D. (1996), Rachunek kosztów a controlling, w: Rachunkowość w controllingu przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, PWE, Warszawa.