Search

Result: Found records: 6.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Ekologiczna świadomość backpackerów
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Go to
2. Tożsamość współczesnego backpackera – między kontrkulturowością a indywidualizmem
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
3. Two Generations of Backpackers. Identifying the Multisectional Structures of Backpacking Tourism Participants in Poland
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
4. Potencjał turystyczny Uzdrowiska Cieplice Śląskie-Zdrój w ocenie kuracjuszy zagranicznych
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Go to
5. Backpackerzy na australijskim rynku pracy. Innowacyjne rozwiązania
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
6. The low – budgeting concept of backpacking
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Go to
Page