Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2016.28-05
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / t. 28 2016
Potencjał turystyczny Uzdrowiska Cieplice Śląskie-Zdrój w ocenie kuracjuszy zagranicznych

Authors: Jolanta Barbara Jabłonkowska

Justyna Cieplik
Data publikacji całości:2016
Page range:14 (79-92)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The study presents an assessment of the tourism potential of Cieplice Slaskie-Zdroj health resort by foreign patients, who participated in treatment courses in the springsummer period in 2015. Cieplice is the oldest Lower Silesian resort dating back to 1137. It flourished in the eighteenth century. Since that time, the spa has been continuously visited by many guests from all over Europe because of the wealth of natural and tourist resources and its beautiful landscape. The study made it possible to assess the uniformity of functionality of Cieplice, its quality realized today and preserved throughout the centuries. Furthermore, expectations of foreign patients were diagnosed towards the development and use of tourist facilities and recreational opportunities of the spa. Translated by Justyna Cieplik
Download file

Article file

Bibliography

1.Bełza S., W Górach Olbrzymich. wyd. 2, Gebethner i Wolff. Kraków 1898. Czartoryska I., Dyliżansem przez Śląsk: dziennik podróży do Cieplic w roku 1816. tł. J. Bujańska. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wrocław 1968. Golba J., Gospodarka przestrzenna w uzdrowiskach i wielofunkcyjność uzdrowisk największym wyzwaniem dla samorządów w: Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego. Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Muszyna 2009, s. 109–114. Jasiak K., Dzieje cieplickiego uzdrowiska w niemieckiej i polskiej historiografii. Zarys problemu. Turystyka, Sport i Zdrowie, nr 1. http://tsz.po.opole.pl/?d=12&nid=7&l=pl. (dostęp 2011). Kaczmarska A., Uwarunkowania i tendencje zmian w rozwoju uzdrowisk w Polsce. w: A. R. Szromka (red.), Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce Turystycznej, Proksenia, Kraków 2010. s. 55–76. Kowal J., Polska turystyka uzdrowiskowa w liczbach. w: T. Iwanek (red.), Turystyka uzdrowiskowa w gospodarce regionu i kraju. Wyższa Szkoła Zarządzania, Wrocław 2006. s. 151–169. Kuzio-Podrucki A., Schaffgotschowie. Zmienne losy śląskiej arystokracji. Oficyna Monos - Tarnowskie Góry. Bytom 2007. Kuzio-Podrucki A., Schaffgotschowie. Panowie na Chojniku i Cieplicach. Ad Rem i uzeum Przyrodnicze, Jelenia Góra 2013. Ładogórski T,. Geneza miasteczka Cieplice Śląskie-Zdrój, Acta Universitatis Wratislaviensis, Studia Geograficzne, nr 9, 1963. s. 115–128. Rostkowski H.W., Słynni ludzie w Polskich uzdrowiskach. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. Warszawa 1986. Saulson R., Warmbrunn i okolice jego w 38 obrazach zebranych w 12 wycieczkach przez Pielgrzymkę w Sudetach, Korn: Wilhelm Gottlieb – dziedzice. Wrocław 1850. Segal D.L., Smyer, M.A., Quall, S.H., Aging and Mental Health, Understanding Aging, wyd. 2, Hoboken, New York 2010. Szybalska-Taraszkiewicz M., Problematyka dotycząca Uzdrowiska Cieplice realizowana w gatunkach dziennikarskich na łamach „Nowin Jeleniogórskich” w latach 2009 – 2012 w: M. Szybalska-Taraszkiewicz, M. Ursel,