Search

Result: Found records: 6.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Wsparcie publiczne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w perspektywie finansowej 2007–2013
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
2. Stopień urynkowienia obligacji komunalnych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
3. Wsparcie na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie finansowej 2014–2020
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
4. Formy i zakres wsparcia sektora MSP w dostępie do rynku kapitałowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
5. The performance of the SMEs in Poland during and after financial crisis and economic downturn – on the EU-28 background
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
6. Robo-advisors in asset management – the experience from Germany
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Go to
Page