Search

Result: Found records: 13.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Oddziaływanie rynku e-commerce na rynek pocztowy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
2. Shaping competition policy in postal market – evaluation of using tools on the example of Poland and Denmark
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
3. OPRACOWANIE MAP ŚREDNICH CEN TRANSAKCYJNYCH GRUNTÓW ROLNYCH NIEZABUDOWANYCH ZBYWANYCH Z ZASOBU ANR OT OLSZTYN Z WYKORZYSTANIEM INTERPOLACJI METODĄ IDW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
4. Dzierżawa jako forma rozdysponowania gruntów rolnych z zasobu Skarbu Państwa w aspekcie nowych uregulowań prawnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
5. Geostatystyczne metody opracowywania map średnich cen transakcyjnych gruntów rolnych niezabudowanych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
6. Regulation and institutional framework
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
7. Theoretical and practical aspects of economic information transparency
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
8. Regulation of access to postal infrastructure in Poland on the example of selected European Union countries
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
9. Sports clubs as learning organizations – Polish model
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
10. Pro-competitive regulation of selected infrastructure sectors in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Go to
11. Population of Gubin District in the Context of Situational and Statistical Reports in the Years 1945–1949
(Przeszłość Demograficzna Polski)
42, 2020 2020 Go to
12. Beetroot Juice - Legal Doping for Athletes?
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 35, No. 3/2021 2021 Go to
13. “Sustainable Development and Innovations in Space. E-economy” / Szczecin-Copenhagen, 28–30 September 2022
(Studia Maritima)
Vol. 35 2022 2022 Go to
Page