Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-31
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 45/1 2016
Geostatystyczne metody opracowywania map średnich cen transakcyjnych gruntów rolnych niezabudowanych
(Geostatistical methods preparing of map average transaction prices of agricultural land undeveloped)

Authors: Marek Ogryzek
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Kry Kurowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Keywords: thematic cartography geostatistics interpolation Agricultural Real Estate Agency resources agricultural land undeveloped transaction price
Year of publication:2016
Page range:12 (397-408)
Klasyfikacja JEL: Q11 Q15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The main aim of this study was to compare the methods of mapping the average transaction price of agricultural land undeveloped using geostatistical methods. As part of an article to develop maps of the average transaction price of agricultural land undeveloped were used geostatistical methods from wizard Geostatistical Wizard ArcGIS 10.3 and next was followed by validation of the unsampled locations. For the analysis, was obtained data about the characteristics of the transaction from the database APA branch Olsztyn. As a results was presenting examples of thematic maps developed GIS technology. Also was indicated the possibility of using maps in the management of agricultural property of the State Treasury. Maps of average land prices may facilitate the management of agricultural property of the State Treasury, to meet the information needs of farmers and a starting point to determine the value of land for future sales.
Download file

Article file

Bibliography

1.Cellmer, R., Kuryj, J. (2011). Określanie stref o podobnej cenności gruntów z wykorzystaniem metod geostatystycznych. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 19 (3), 7–19.
2.Cellmer, R. (2014). Modelowanie przestrzenne w procesie opracowywania map wartości gruntów. Olsztyn: Wyd. UW-M.
3.Cichociński, P. (2011). Porównanie metod interpolacji przestrzennej w odniesieniu do wartości nieruchomości. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego, 19 (3), 119–132.
4.Hengel, T. (2007). A Practical Guide to Geostatistical Mapping of Environmental Variables. Office for Official Publications of the European Communities, Italy.
5.Krivoruchko, K. (2011). Spatial Statistical Data Analysis for GIS Users. Esri Pres.
6.Łupikasza, E. (2007). Metody analiz przestrzennych w badaniu zmienności opadów w Europie. Roczniki Geomatyki, V (1), 71–82.
7.Magnuszewski, A. (1999). GIS w geografii fizycznej. Warszawa: PWN.
8.Prus, B. (2010). Mapy wartości gruntów, jako czynnik wspomagający gospodarowanie terenami w gminie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 12, 169–177.
9.Rozporządzenie Rady Ministrów z 3.10.2011 w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych. Dz.U. nr 222, poz. 13, 28.
10.Sarna, D. (2009). Geostatistical with Applications in Earth Sciences. Springer, Italy.
11.Urbański, J. (2008). GIS w badaniach przyrodniczych. Gdańsk: Wyd. UG.
12.Zawadzki, J. (2011). Metody geostatystyczne dla kierunków przyrodniczych i technicznych. Warszawa: Wyd. OWPW.