Search

Result: Found records: 21.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Varia (jubileuszowe)
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Go to
2. Autobiografia, traktat, kultura ludowa
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Go to
3. Auto/biograficzne pęknięcie. Fragmenty dyskusji panelowej „Autobiografia na pograniczu gatunku i doświadczenia”
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Go to
4. Quality of lifelong education. Monitoring vs. evaluation. Case study
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Go to
5. Autobiografia. Gatunek – Dyskurs – Praktyka
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Go to
6. Muszla, biografia słowa, blizna
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (7) 2016 2016 Go to
7. Autobiografia i apologia
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Go to
8. Eseje i biografie
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (11) 2018 2018 Go to
9. Główne czynniki intensyfikacji rozwoju regionu szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1975 1975 Go to
10. Socjalistyczny system gospodarki
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1972 1972 Go to
11. Nowy system zarządzania w Stoczni Szczecińskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1958 1958 Go to
12. Osiągnięcia i perspektywy rozwoju Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4-5 1959 1959 Go to
13. Z zagadnień opłacalności produkcji eksportowej w przemyśle stoczniowym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4-5 1960 1960 Go to
14. Efektywność specjalizacji i kooperacji przedsiębiorstw przemysłowych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1967 1967 Go to
15. Główne czynniki wzrostu produkcji przemysłowej europejskich krajów RWPG
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1973 1973 Go to
16. Stan i perspektywy rozwoju kooperacji państwowego przemysłu terenowego z gospodarką morską w woj. szczecińskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1966 1966 Go to
17. Związki kooperacyjne przemysłu kluczowego z drobną wytwórczością na Pomorzu Zachodnim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1970 1970 Go to
18. Ekonomiczne aspekty inwestycji w turystyce
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1968 1968 Go to
19. Zegar tyka
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (16) 2021 2021 Go to
20. Jubileusz? Fraszka
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (17) 2021 2021 Go to
21. Getto i aforyzm. Michał Głowiński jako badacz miniatury literackiej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (20) 2023 2023 Go to
Page