Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 5 1967
Efektywność specjalizacji i kooperacji przedsiębiorstw przemysłowych

Authors: Tadeusz Madej
Year of publication:1967
Page range:4 (125-128)