Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 5 1967

Year of publication:1967

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Słowiańskie miejsca kultowe Pomorza Zachodniego w świetle badań archeologiczno-toponomastycznych

11 (5-15) Władysław Filipowiak More
2.

"Gesta Danorum" Saxo Gramatyka jako źródło do dziejów Słowian nadbałtyckich

14 (17-30) Horst-Diether Schröder More
3.

Kapituła Kamieńska oraz rozwój jej posiadłości w średniowieczu

29 (31-59) Ryszard Marciniak More
4.

Wolin i Wolinianie w legendach i historii

29 (61-89) Wojciech Myślenicki More
5.

Załogi trawlerów rybackich spółki "Pomorze" w Gdyni w 1938 r.

9 (91-99) Andrzej Ropelewski More
6.

Pierwsi absolwenci Zasadniczej Szkoły Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu

10 (101-110) Mieczysław Kukuć More
7.

Kilka uwag w sprawie uprawnień i obowiązków kapitana statku

5 (111-115) Zygmunt Stefanowicz More
8.

Hitlerowskie przesiedlenia ludności niemieckiej w dobie II wojny światowej

5 (117-121) Janusz Sobczak More
9.

Z dziejów Ziemi Człuchowskiej

4 (121-124) Kazimierz (red.) Śląski More
10.

Efektywność specjalizacji i kooperacji przedsiębiorstw przemysłowych

4 (125-128) Tadeusz Madej More
11.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Lipiec-wrzesień 1967 r.

20 (129-148) Jadwiga Ostromęcka More
12.

Wpływ Wyższej szkoły Rolniczej w Szczecinie na wdrażanie postępu technicznego do praktyki rolniczej

11 (149-159) Stanisław Górka-Niwiński More