Search

Result: Found records: 8.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Predicting Competitive Swimming Performance
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Go to
2. Metoda doboru infrastruktury IT na przykładzie laboratorium uczelni wyższej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
3. Budownictwo pasywne elementem modelu M ekorozwoju oraz filarem wizerunku Wrocławia i Dolnego Śląska
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
4. Systemy motywacyjne członków zarządów spółek giełdowych w Polsce. Studium przypadku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
5. Zielony wizerunek firmy w kontekście rozwiązań budownictwa przyszłości z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
6. Przyczynek do zagadnienia końca filozofii
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Go to
7. Wybrane premie i dyskonta w wycenie przedsiębiorstw – praktyczne podejście
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
8. Niektóre problemy rozwoju ludności Szczecina w latach 1960-1965
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 10 1959 1959 Go to
Page