Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Currently: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 3/2014 (29)
Działalność i myśl polityczna na przykładzie koncepcji polityki zagranicznej Ruchu Odbudowy Polski
(The activity and political thought on example conception s of foreign policy of Ruch Odbudowy Polski)

Authors: Arkadiusz Krawcewicz
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Keywords: political party, eastern policy, antirussian
Year of publication:2014
Page range:10 (49-58)

Abstract

The article presents a political thought and the activity of Ruch Odbudowy Polski (ROP). The party was founded in 1995. The basis of the foundation of the party was the popularity of Jan Olszewski in the presidential elections in 1995. In the political science ROP is classified as the party of independence. The characteristic values of this type of the party were: anticommunism, antirussian, decommunization, the teaching of the Catholic Church, independence and patriotism. Parties of this type appealed also to legacy of the Second Republic of Poland. In the presented article an author presents also the functioning of the youth organization of this party – Federacja Młodych Ruchu Odbudowy Polski.

Bibliography

1.(km), IAR, ROP wychodzi z AWSP, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1339,title,ROP-wychodzi-z-AWSP,wid,187049,wiadomosc.html?ticaid=111b82 (23.11.2013).
2.(pp), Przyłączyli się do PiS. „Chcemy jednoczyć prawicę”, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/632315,Przylaczyli-sie-do-PiS-Chcemy-jednoczyc-prawice (23.11.2013).
3.Bichta T., Struktura organizacyjna partii politycznych w Polsce po 1989 roku, Lublin 2010.
4.Bojarowicz T., Partie i ugrupowania prawicowe w Polsce po 1989 roku, Toruń 2013.
5.Dudek A., Historia polityczna Polski 1989–2012, Kraków 2013.
6.Karta Niepodległości Ruchu Odbudowy Polski z 11 listopada 1996 roku, w: Wybory 1997. Partie i ich programy, red. I. Słodkowska, M. Dołbakowska, Warszawa 2004.
7.Kowalczyk K., Rodziny partii politycznych w III RP, w: Partie i system partyjny III RP, red. K. Kowalczyk, Toruń 2011,
8.Olszewski J., Polski Dekalog 2000 z 8.05.1999 r., Archiwum Partii Politycznych, Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie.
9.Parys J., Dekalog bezpieczeństwa europejskiego (1996 r.), Archiwum Partii Politycznych, Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie.
10.Sienkiewicz M., Współczesne polskie nurty polityczne wobec Ukrainy, Białorusi i Litwy w latach 1989–1999, Wrocław 2005.
11.Szewczyk H., Federacja Młodych Ruchu Odbudowy Polski – kolejna przybudówka partyjna czy alternatywa dla prawicowej młodzieży?, „Ogólnopolski Biuletyn Informacyjny Ruchu Odbudowy Polski” 1998, nr 1, s. 10, Archiwum Partii Politycznych, Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie.
12.Uchwała nr 2 II Kongresu Ruchu Odbudowy Polski, Warszawa 21.02.1998 r., Archiwum Partii Politycznych, Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie.
13.Uchwała nr 8 II Kongresu Ruchu Odbudowy Polski, Warszawa 21.02.1998 r., Archiwum Partii Politycznych, Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie.