Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2019.1.12-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (12) 2019
„Brakująca sytuacja” autobiograficzna a literatura migracyjna badana po sąsiedzku

Autorzy: MAŁGORZATA ZDUNIAK-WIKTOROWICZ ORCID
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: autobiograficzność migracja polonistyka germanistyka
Rok wydania:2019
Liczba stron:13 (7-19)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Autorka przygląda się autobiograficzności jako cesze polsko-niemieckiej/niemiecko-polskiej literatury migracyjnej. Tekst zawiera odniesienia do niemieckojęzycznego stanu badań, różniącego się w pewnych kwestiach od polonistycznej refleksji naukowej. Artykuł to jednocześnie przykład realizacji koncepcji sąsiedzkiej filologii w kontakcie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bay, Hansjörg. „Migrationsliteratur (Gegenwartsliteratur III)”. W: Handbuch Postkolonialismus und Literatur, red. Dirk Göttsche, Axel Dunker, Gabriele Dürbeck, 323–332. Stuttgart: J.B. Metzler, 2017.
2.Brillowska, Mariola. Hausverbot. München: LangenMüller, 2013.
3.Cornejo, Renata, Piontek Sławomir, Sellmer Izabela, Vlasta Sandra. „Vorwort”. W: Wie viele Sprachen spricht die Literatur? Deutschsprachige Gegenwartsliteratur aus Mittel- und Osteuropa, red. Renata Cornejo, Sławomir Piontek, Izabela Sellmer, Sandra Vlasta, 7–12. Wien: Praesens Verlag, 2014.
4.Czapliński, Przemysław. „Kontury mobilności”. W: Poetyka migracji. Doświadczenie granic w lite¬raturze polskiej przełomu XX i XXI wieku, red. Przemysław Czapliński, Renata Makarska, Marta Tomczok, 9–43. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.
5.Dąbrowski, Mieczysław. Tekst międzykulturowy. O przemianach literatury emigracyjnej. Warszawa: Elipsa, 2016.
6.Die Migration von Polen nach Deutschland. Zu Geschichte und Gegenwart eines europäischen Migra¬tionssystem, red. Christoph Pollaske (Baden-Baden: Nomosverlagsgesellschaft, 2001).
7.Domańska, Ewa. „Epistemologie pograniczy”. W: Na pograniczach literatury, red. Jarosław Fazan, Krzysztof Zajas, 85–101. Kraków: Universitas, 2012.
8.Hausbacher, Eva. „Schreiben Migrantinnen anders? Überlegungen zu einer Poetik der Migration”. W: Migrationsliteraturen in Europa, red. Eva Binder, Birgit Mertz Baumgartner, 169–184. Inns¬bruck: iup, 2012.
9.Helbig, Brygida. Anioły i świnie w Berlinie! Szczecin: Forma, 2005.
10.Helbig-Mischewski, Brygida, Zduniak-Wiktorowicz Małgorzata. „Inne doświadczenia, inna wie¬dza? Metodologie narodowe i ponadnarodowe a uciekający przedmiot badań. Rozważania na przykładzie bilateralnego projektu «Narracje pisarek i pisarzy polskiego pochodzenia w Niem¬czech po roku 1989»”. Rocznik Komparatystyczny 6 (2015): 381–394.
11.Krauze-Olejniczak, Alicja. „Migrationsroman, der gar keinen sei: Malin Schwerdtfegers Café Sara¬toga. Überlegungen zu der (so genannten) Migrationsliteratur”. W: Pluralität als Existenzmuster. Interdisziplinäre Perspektiven auf die deutschsprachige Literatur, red. Raluca Rădulescu, Christel Baltes-Löhr, 97–115. Bielefeld: transcript Verlag, 2016.
12.Madejski, Jerzy. Praktykowanie autobiografii. Przyczynki do literatury dokumentu osobistego i bio¬grafistyki. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017.
13.Nawrat, Matthias. Wszystkie śmierci dziadka Jurka. Tłum. Anna Wziątek. Wrocław: Bukowy Las, 2016. Wydanie oryginalne: Die vielen Tode unseres Opas Jurek. Hamburg: Rowohlt, 2016.
14.Niewrzęda, Krzysztof. Poszukiwanie całości. Bydgoszcz: Świadectwo, 1999.
15.Orliński, Wojciech. Pisarka Malin Schwerdtfeger. Wysokieobcasy.pl. Dostęp 10.05.2019. http://www. wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,2830056.html?disableRedirects=true.
16.Orliński, Wojciech. Rec. książki Kawiarnia Saratoga Malin Schwerdtfeger. Wyborcza.pl. Dostęp 10.05.2019. http://wyborcza.pl/1,75517,2585600.html?disableRedirects=true.
17.Prunitsch, Christian. „Czy można wyemigrować z Mazur? O prozie Artura Beckera”. W: Poetyka migracji. Doświadczenie granic w literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku, red. Przemysław Czapliński, Renata Makarska, Marta Tomczok, 131–155. Katowice: Wydawnictwo Uniwersy¬tetu Śląskiego, 2013.
18.Ritz, German. „Autobiografia jako alternatywa”. Autobiografia. Literatura. Kultura. Media 1 (2013): 95–98.
19.Schulz, Paulina. „Literatura – mój dom”. Pobocza 20 (2005), 2. Dostęp 15.05.2019. https://kwar¬talnik-pobocza.pl/pob20/psc.html.
20.Schwerdtfeger, Malin. Kawiarnia Saratoga. Tłum. Alicja Rosenau. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2005. Wydanie oryginalne: Café Saratoga. Köln: Kiepenheuer und Witsch Ver¬lag, 2001.
21.Smechowski, Emilia. My, superimigranci. Tłum. Bartosz Nowacki. Warszawa: Prószyński Media, 2018. Wydanie oryginalne: Wir Strebermigranten. Berlin: Hanser, 2017.
22.Szymańska, Eliza. „Die Erfahrung der Migration – Literatur als Heimat von Paulina Schulz aus interkulturelle Perspektive”. Polilog. Studia Neofilologiczne 6 (2016): 179–186.
23.Tobor, Alexandra. Sitzen vier Polen im Auto. Teutonische Abenteuer. Berlin: Ullstein Verlag, 2012.
24.Tobor, Alexandra. Minigolf Paradiso. Hamburg: Rowohlt, 2016.
25.Trepte, Hans-Christian. „Endstation Deutschland? Stacja końcowa Niemcy? Czyli «Anioły i świ¬nie (nie tylko) w Berlinie»”. W: Na chwałę i pożytek nasz wzajemny. Złoty jubileusz Polonicum, red. Ewa Rohozińska, 275–282. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2006.
26.Weinberg, Manfred. „Was heißt und zu welchem Ende liest man Migrantenliteratur? Mit Anmer¬kungen zum Werk Libuše Moníkovás”. W: Wie viele Sprachen spricht die Literatur. Deutschspra¬chige Gegenwartsliteratur aus Mittel- und Osteuropa, red. Renata Cornejo, Sławomir Piontek, Izabela Sellmer, Sandra Vlasta, 32–44. Wien: Praesens Verlag, 2014.
27.Zduniak-Wiktorowicz, Małgorzata. Filologia w kontakcie. Polonistyka, germanistyka, postkolonializm. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018.
28.Zduniak-Wiktorowicz, Małgorzata. „Inne emigracje? Spotkania (nie)możliwe polskiej prozy powstającej w Niemczech i w Wielkiej Brytanii”. Teksty Drugie 3 (2016): 308–330.
29.Zduniak-Wiktorowicz, Małgorzata. „Poetyka zagranicy”. W: Od poetyki przestrzeni do geopoetyki, red. Elżbieta Konończuk, Elżbieta Sidoruk, 71–85. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2012.
30.„Ziemie Odzyskane”. W poszukiwaniu nowych narracji, red. Emilia Kledzik, Maciej Michalski, Małgorzata Praczyk. Poznań: Instytut Historii UAM, 2018.