Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2019.2.13-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (13) 2019
Freud’s disciples between biography and autobiography. Towards a collective history of the psychoanalytic movement
(Uczniowie Sigmunda Freuda między biografią a autobiografią. W stronę kolektywnej historii ruchu psychoanalitycznego)

Autorzy: AGNIESZKA WIĘCKIEWICZ ORCID
Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: psychoanaliza literatura dokumentu osobistego Fritz Wittels Isidor Sadger Helene Deutsch
Rok wydania:2019
Liczba stron:13 (19-31)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto namysł nad biografiami Freuda autorstwa pierwszych freudystów. Autorka dowodzi, że w pierwszych dekadach XX wieku gatunki z zakresu literatury dokumentu osobistego, takie jak autobiografia czy biografia, były chętnie wykorzystywane przez uczniów i uczennice Sigmunda Freuda, którzy wykorzystali je do ukazania subiektywnej wizji narodzin i rozwoju ruchu psychoanalitycznego. Wybrane biografie Freuda zostały odczytane w świetle napięcia między obiektywizującym językiem biografa a dyskursem autobiograficznym. Autorka pokazuje, że wczesne (auto)biografie Freuda napisane przez jego uczniów ujawniają nieznaną historię rozwoju teorii psychoanalitycznej, w której podkreślono wartość kolektywnych strategii teoretyzowania oraz dynamiki afektywnej wpływającej na funkcjonowanie ruchu psychoanalitycznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Althusser, Louis. „Ideology and ideological state apparatuses”. In: Lenin and Philosophy and Other Essays, transl. Ben Brewster, 123–173. London: New Left Books, 1971.
2.Anzieu, Didier. L’auto-analyse de Freud et la découverte de la psychanalyse. Paris: Presses Universitaires de France,1988.
3.Deutsch, Helene. „Freud and his Pupils. A Footnote to the History of the Psychoanalytic Movement”. Psychoanalytic Quarterly 9 (1940): 184–194.
4.Deutsch, Helene. „Psychologie des Weibes in den Funktionen der Fortpflanzung”. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse 11 (1925), 1: 40–53.
5.Dundes, Alan. „Introduction”. In: Isidor Sadger, Recollecting Freud, XLI–XLII. Madison: The University of Wisconsin Press, 2005.
6.Freud, Sigmund. „An Autobiographical Study”. In: The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, ed. James Strachey, 1–74. Vol. 20. London: The Hogarth Press, 1959.
7.Freud, Sigmund. „Leonardo Da Vinci and a Memory of his Childhood”. In: The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, ed. James Strachey, 57–138. Vol. 11. London: The Hogarth Press, 1957.
8.Freud, Sigmund. „On the History of the Psycho-Analytical Movement”. In: The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, ed. James Strachey, 1–66. Vol. 14. London: The Hogarth Press, 1964.
9.Freud, Sigmund. „A Seventeenth-Century Demonological Neurosis”. In: The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, ed. James Strachey, 67–106. Vol. 19. London: The Hogarth Press, 1964.
10.Freud, Sigmund. „Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung”. Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschung 6 (1914), 1: 207–260.
11.Freud, Sigmund, Georg Groddeck, Briefwechsel. Frankfurt am Main: Stroemfeld, 2008.
12.Gay, Peter. Freud. A Life for our Time. New York: W.W. Norton & Company, 2006.
13.Kosofsky Sedgwick, Eve. Touching Feeling. Affect, Pedagogy, Performativity. Durham: Duke University Press, 2003.
14.May, Ulrike. „The Early Relationship between Sigmund Freud and Isidor Sadger: A Dream (1897) and A Letter (1902)”. Psychoanalysis and History 5 (2003), 2: 119–145.
15.Mitchell, Juliet. Psychoanalysis and Feminism. Freud, Reich, Laing, and women. New York: Vintage Books, 1975.
16.Mühlleitner, Elke. Biographisches Lexikon der Psychoanalyse. Tübingen: Edition Diskord, 1992.
17.Sadger, Isidor. Recollecting Freud. Madison: The University of Wisconsin Press, 2006.
18.Sadger, Isidor. „Von der Pathographie zur Psychographie”. Imago 1 (1912), 2: 158–175.
19.Saunders, Max. Self Impression: Life-Writing, Autobiografiction, and the Forms of Modern Literature. Oxford: Oxford University Press, 2010.
20.Wittels, Fritz. Freud and the Child Women. The Memoirs of Fritz Wittels, ed. Edward Timms. New Haven, Yale University Press, 1996.
21.Wittels, Fritz. Sigmund Freud. Der Mann, die Lehre, die Schule. Leipzig: E.P. Tal, 1924.