Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au.2020.1.14-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (14) 2020
Letters to the JDC as Autobiographical Sources of Jewish Holocaust Survivors
(Listy do Jointu jako autobiograficzne źródła Żydów ocalałych z Zagłady)

Autorzy: JOANNA ŚLIWA ORCID
The Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Claims Conference)
Słowa kluczowe: ocalali Żydzi Zagłada czas powojenny korespondencja Joint ego-dokumenty
Rok wydania:2020
Liczba stron:12 (35-46)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Żydzi, którzy ocaleli z Zagłady, polegali na pomocy spoza Polski, w tym od Amerykańsko-Żydowskiego Wspólnego Komitetu Rozdzielczego, znanego w Polsce jako Joint. Pisali do niego listy zarówno, by prosić o wsparcie, jak i w podziękowaniu dla tej mieszczącej się w Stanach Zjednoczonych organizacji żydowskiej za produkty żywnościowe, ubrania, leki oraz za pomoc w opuszczeniu Polski. Wiele z tych listów zawiera również dane autobiograficzne o ocalałych z Zagłady i ich rodzinach. Opisy ich wojennych przeżyć i strategii przetrwania, a także powojennego życia w latach 1945–1949 zawierają szczegóły o wartości historycznej i genealogicznej. Dlatego też korespondencja, która jest głównym źródłem tego artykułu, ukazuje osobiste historie ludzi, jak też zbiorczy portret ludności żydowskiej w powojennej Polsce. Ten materiał korespondencyjny pokazuje również zakres działalności Jointu oraz jak ważne były te starania dla odbudowy i utrzymania życia żydowskiego po Zagładzie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aleksiun, Natalia. Dokąd dalej? Ruch syjonistyczny w Polsce (1944–1950). Warsaw: Trio, 2002.
2.Bażanowska, Noemi. To był mój dom. Żydowski Dom Dziecka w Krakowie 1945–1957. Kraków: Księgarnia Akademicka–Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2011.
3.Edelstein, Jeffrey. “Reconnecting with a fugitive collection: a case study of the records of JDC’s Warsaw Office, 1945–1949.” Jewish Culture and History 18 (2017), 1: 109–117.
4.Jockusch, Laura. Collect and Record! Jewish Holocaust Documentation in Early Postwar Europe. New York: Oxford University Press, 2012.
5.Nachmany Gafny, Emunah. Dividing Hearts: The Removal of Jewish Children from Gentile Families in Poland in the Immediate Post-Holocaust Years. Jerusalem: Yad Vashem, 2009.
6.Patt, Avinoam J. Finding Home and Homeland: Jewish Youth and Zionism in the Aftermath of the Holocaust. Detroit, MI: Wayne State University Press, 2009.
7.Rosner, Anna M. Obraz społeczności ocalałych w Centralnej Kartotece Wydziału Ewidencji i Statystyki CKŻP. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2018.
8.Sommer Schneider, Anna. Sze’erit hapleta. Ocaleni z Zagłady. Działalność American Jewish Joint Distribution Committee w Polsce w latach 1945–1989. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2014.
9.Żółkiewska, Agnieszka. Inwentarz Żydowskiego Towarzystwa Krzewienia Sztuk Pięknych 1946–1950. Sygn. 361. Warszawa: Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma, 2009.