Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au.2020.1.14-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (14) 2020
Shimon Samet and the Gap in the Story
(Szymon Samet i luki w historii)

Autorzy: YEHOSHUA (SHUKI) ECKER ORCID
Touro College, Graduate School of Jewish Studies New York
Słowa kluczowe: Szymon Samet Żółkiew Galicja Palestyna Sygniówka Chlebowice ruch syjonistyczny księga pamięci mikroanaliza miejsca transformacji pominięcie
Rok wydania:2020
Liczba stron:27 (47-73)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejszy artykuł analizuje teksty pamiętnikarskie o życiu młodych Żydów w Żółkwi we wschodniej Galicji przed II wojną światową, ich dojrzewaniu oraz przemianach osobistych i politycznych, prowadzących ich do imigracji do Palestyny. Skupia uwagę przede wszystkim na lukach w często fragmentarycznych tekstach autobiograficznych napisanych przez Szymona Sameta, pochodzącego z tego miasta, który został uznanym zawodowym dziennikarzem w Izraelu. Rekonstruuje brakujące elementy rodzinnej narracji o bracie Sameta i specyfice ośrodków, w których młodzi ludzie przygotowywali się do wyjazdu na początku lat 20. XX wieku. Artykuł pokazuje, jak ważne dla interpretacji autobiografii i tekstów pamiątkowych może być wskazanie takich luk.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aleksiun, Natalia, Shuki Ecker. “Biogramy Żydów żółkiewskich.” In: Gerszon Taffet, Zagłada Żydów żółkiewskich, 2nd edition, ed. Natalia Aleksiun, Shuki Ecker, 109–164. Warszawa: ŻIH, 2019.
2.Aryeh-Sapir, Nili. The Formation of Urban Culture and Education: Stories of and about Ceremonies and Celebrations in Tel Aviv in its First Years [Heb.]. Tel Aviv: Tel Aviv University, 2006.
3.Assaf, Michael. Book reviews. Davar, 21.03.1952, 26.08.1970, 29.05.1975.
4.Avizohar, A. [Avraham Samet]. “In memory of a dear man.” Davar, 26.05.1938.
5.Bickels, Yaakov. “Beginnings of Hechalutz Movement in Eastern Galicia.” In: Galicia Chapters: Memorial Book to Dr. Abraham Silberschein [Heb.], eds. Israel Cohen, Dov Sadan. Tel-Aviv: Am Oved, 1957.
6.Dan, Hayim, ed. The Book of Klosova [Heb.]. Kibbutz Lohamei Hagettaot–Tel Aviv: Ghetto Fighters House–Hakibbutz Hameuhad, 1978.
7.Dyokanai, D. [David Lazar]. “David Tuviyahu.” Maariv, 15.08.1952, 3–5.
8.Efrat, Aharon. Hashomer Hatzair on the Path to Immigration [Heb.]. Tel Aviv: Sifriyat Poalim–Givat Haviva, 1991.
9.Feinstein, Miri, ed. Avraham Yitzhak Tzemed (Samet), 06/04/1902–05/10/1982. Access 18.01.2020. Kibbutz Ramat Yohanan, memorial webpage for deceased members, https://kry-zikaron.org/ person.
10.Gelehrter, Menahem. A Life-long Zionist [Heb.]. Jerusalem: Rubin Mass, 1982.
11.Horowitz, David. My Yesterday. Jerusalem: Schocken, 1970.
12.Mintz, Matityahu. Pangs of youth: Hashomer Hatzair 1911–1921 [Heb.]. Jerusalem: Publishing House of the World Zionist Organization, 1995.
13.Netzer (Katz), Pnina. “The beginning of ‘Hashomer Hatzair’ in Zolkiew” [Heb.]. In: The organization of former residents of Żółkiew in Israel and abroad, Nathan Michael Gelber, Israel Ben-Shem. Sefer Żółkiew (Kirya-Nisgava) / Żółkiew (Kiryia Nizgava), 333–336. Jerusalem: The Encyclopedia of the Diaspora and the Society of Żółkiew in Israel and the Diaspora, 1969.
14.The organization of former residents of Żółkiew in Israel and abroad, Nathan Michael Gelber, Israel Ben-Shem. Sefer Żółkiew (Kirya-Nisgava) / Żółkiew (Kiryia Nizgava). Jerusalem: The Encyclo¬pedia of the Diaspora and the Society of Żółkiew in Israel and the Diaspora, 1969.
15.The Palestine Post, 10.12.1947.
16.Rosenthal, Gabriele. Interpretive Social Research. An Introduction. Göttingen: Universitätsverlag Göttingen, 2018.
17.Salah (Herbster), Shoshana. “‘Hashomer Hatzair’ Troop” [Heb.]. In: The organization of former residents of Żółkiew in Israel and abroad, Nathan Michael Gelber, Israel Ben-Shem. Sefer Żół¬kiew (Kirya-Nisgava) / Żółkiew (Kiryia Nizgava), 335–342. Jerusalem: The Encyclopedia of the Diaspora and the Society of Żółkiew in Israel and the Diaspora, 1969.
18.Samet, Shimon. “My brother Avraham.” In: Miri Feinstein, ed. Avraham Yitzhak Tzemed (Samet), 06/04/1902–05/10/1982. Access 18.01.2020. Kibbutz Ramat Yohanan, memorial webpage for deceased members, https://kry-zikaron.org/person.
19.Samet, Shimon. “Pnei-Żółkiew kayom (rishmei-siyur ba-ir, May 1965)” [The face of Żółkiew today (impressions from a tour in the town, May 1965)]. In: The organization of former residents of Żółkiew in Israel and abroad, Nathan Michael Gelber, Israel Ben-Shem. Sefer Żółkiew (Kirya¬-Nisgava) / Żółkiew (Kiryia Nizgava), 809–818. Jerusalem: The Encyclopedia of the Diaspora and the Society of Żółkiew in Israel and the Diaspora, 1969.
20.Samet, Shimon. “Siyur al pnei-Żółkiew” [A tour of Żółkiew]. In: The organization of former resi¬dents of Żółkiew in Israel and abroad, Nathan Michael Gelber, Israel Ben-Shem. Sefer Żółkiew (Kirya-Nisgava) / Żółkiew (Kiryia Nizgava), 303–314. Jerusalem: The Encyclopedia of the Dia¬spora and the Society of Żółkiew in Israel and the Diaspora, 1969.
21.Sarid, Levi Arie. The Pioneers – “Hechalutz” and the Youth Movements in Poland, 1917–1939 [Heb.]. Tel Aviv: Am Oved, 1979.
22.Scherl, Mendel, ed. The Loving Uncle, Wujko, Dr, Zvi Henryk Sterner: His activities in the historic perspective, a collection of essays in his memory [Heb.]. Givat Haviva, 1983.
23.Sefer ha-shanah shel ha-itonaim [The Journalists’ Yearbook]. Vol. 31. Tel Aviv: Agudat ha-itonaim, 1971.
24.Shalom, Sh. [Shalom Shapira]. “Voices in the Night” [Heb.]. Diwrej Akiba: Pismo Ruchu Agudat Hanoar Haiwri “Akiba” 15 (1938): 1.
25.Shapira, Anita, Esther Raizen, eds. Berl Katznelson’s letters [Heb.]. Vol. 6: 1930–1937. Tel-Aviv: Am Oved, 1984.
26.Sterner, Henryk. „Ferma chalucowa w Chlebowicach w roku 1921. Eksperyment wychowaw¬czy.” Chwila, 24.05.1922, 3–4; 25.05.1922, 3; 26.05.1922, 4; 27.05.1922, 3–4; 31.05.1922, 6; 1.06.1922, 6.
27.Tidhar, David, ed. Encyclopedia of the Founders and Builders of Israel [Heb.]. Vol. 3. Tel Aviv: Sifriyat Rishonim, 1949. Vol. 4. Tel Aviv: Sifriyat Rishonim, 1950.
28.Weinberg, Steve. Telling the Untold Story: How Investigative Reporters Are Changing the Craft of Biography. Columbia: University of Missouri, 1992.
29.Yad Yaari Archives. Mendel Scherl papers, 30.109-95 (4), folder 1.