Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au.2020.1.14-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (14) 2020
Making Love and Make-Belief: Male Sexual Barter in Dov Freiberg’s To Survive Sobibor
(Seks, miłość i kłamstwa we wspomnieniach Dova Freiberga To Survive Sobibor)

Autorzy: RAPHAEL UTZ
Imre Kertész Kolleg, Jena
Słowa kluczowe: Sobibór Dov Freiberg Semyon Rozenfeld Dawid Serczuk Józef Serczuk seksualność Holocaust ukrywanie się
Rok wydania:2020
Liczba stron:18 (75-92)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Po ucieczce z niemieckiego obozu śmierci w Sobiborze 14 października 1943 r. Dov Freiberg i Semyon Rozenfeld ukrywali się w okolicach Chełma do przybycia Armii Czerwonej w lipcu 1944 r. W 1945 r. Freiberg złożył zeznanie przed Centralną Żydowską Komisją Historyczną, a w 1988 r. opublikował obszerne wspomnienia zatytułowane To Survive Sobibor (Przetrwać Sobibór). W obu tekstach opisał okres ukrywania się wraz z Rozenfeldem oraz braćmi Dawidem i Józefem Serczukami. Żydowscy uciekinierzy znaleźli schronienie u dwóch kobiet, z którymi zbudowali tymczasowe związki. W obu tekstach Freiberg wspomina o seksualnych i emocjonalnych relacjach z kobietami, które mężczyźni postrzegali jako narzędzie służące zabezpieczeniu ich trudnej sytuacji w ukryciu. Porównując oba źródła, autor artykułu wskazuje, jak ważne w badaniach nad Zagładą są tzw. późne relacje.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aleksiun, Natalia. “Uneasy Bonds: On Jews in Hiding and the Making of Surrogate Families.” In: Jewish and Romani Families in the Holocaust and Its Aftermath, eds. Eliyana R. Adler, Kateřina Čapková, 85–99. Rutgers, NJ: Rutgers University Press, 2020.
2.Arad, Yitzhak. Belzec, Sobibor, Treblinka: The Operation Reinhard Death Camps. Bloomington– Indianapolis: Indiana University Press, 1987.
3.Bem, Marek. Sobibor Extermination Camp 1942–1943, transl. Tomasz Karpiński, Natalia Sarzyń¬ska-Wójtowicz. Amsterdam: Stichting Sobibor, 2015.
4.Blatt, Thomas Toivi. Sobibór – der vergessene Aufstand. Hamburg–Münster, UNRAST Verlag, 2004.
5.Browning, Christopher R. Remembering Survival: Inside a Nazi Slave-Labor Camp. New York: Nor¬ton, 2010.
6.Freiberg‚ Berek. “Sobibór.” In: Nach dem Untergang. Die ersten Zeugnisse der Shoah in Polen 1944– 1947. Berichte der Zentralen Jüdischen Historischen Kommission, eds. Frank Beer, Wolfgang Benz, Barbara Distel, 617–652. Dachau–Berlin: Verlag Dachauer Hefte–Metropol, 2014.
7.Freiberg, Dov. To Survive Sobibor. Jerusalem–New York: Gefen, 2007.
8.Hájková, Anna. “Sexual Barter in Times of Genocide: Negotiating the Sexual Economy of the The¬resienstadt Ghetto.” Signs 38 (2013), 3: 503–533.
9.Hájková, Anna. “Strukturen weiblichen Verhaltens in Theresienstadt.” In: Genozid und Geschlecht: Jüdische Frauen im nationalsozialistischen Lagersystem, ed. Gisela Bock, 202–219. Frankfurt a. M.: Campus, 2005.
10.Joseph Serchuk. Wikipedia. Access 13.08.2020. https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Serchuk.
11.List of survivors of Sobibor. Wikipedia. Access 13.08.2020. https://en.wikipedia.org/wiki/ List_of_survivors_of_Sobibor.
12.Semjon Rosenfeld. Wikipedia. Access 30.08.2020. https://de.wikipedia.org/wiki/Semjon_Rosenfeld.
13.Waxman, Zoë. Women in the Holocaust: A Feminist History. Oxford: Oxford University Press, 2017.