Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au.2020.1.14-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (14) 2020
Poradziecka prawnuczka: (auto)biograficzna narracja międzypokoleniowa w powieści graficznej Soviet Daughter Julii Alekseyevej

Autorzy: KAROLINA KRASUSKA ORCID
Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: pamięć pokolenie powieść graficzna Zagłada Rosja Radziecka komunizm
Rok wydania:2020
Liczba stron:17 (217-233)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł analizuje powieść graficzną Soviet Daughter: A Graphic Revolution (2017) Julii Alekseyevej jako międzypokoleniową narrację (auto)biograficzną prababci i prawnuczki – tekst literacki należący do dynamicznie rozwijającej się współcześnie w Stanach Zjednoczonych anglojęzycznej poradzieckiej literatury żydowskiej. Tytułowa „radziecka córka” wskazuje na rodowód polityczny i przede wszystkim odnosi się do prababci; jednak poprzez wspólne im trajektorie imigracji do USA, powinowactwo idei oraz konstrukcję tekstu może być również określeniem lewicowo zaangażowanej prawnuczki. Prócz poruszenia tematu ocalałych dzięki ewakuacji w głąb Rosji powieść – z uwagi na dystans genealogiczny czterech pokoleń – daje nam możliwość „świadkowania poprzez adopcję” Rosji Radzieckiej przed II wojną światową i zaangażowania prababci w komunizm. Dzięki temu tekst ten wprowadza istotne przesunięcie w literackie tworzenie pamięci o Zagładzie w USA, która tutaj przecina się z pamięcią (przedwojennego) komunizmu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aarons, Victoria, Alan L. Berger. Third-Generation Holocaust Representation: Trauma, History, and Memory. Evanston: Northwestern University Press, 2017.
2.Aarons, Victoria, red. Third-Generation Holocaust Narratives: Memory in Memoir and Fiction. Lan¬ham: Lexington Books, 2016.
3.Alekseyeva, Julia. Soviet Daughter: A Graphic Revolution. Portland: Microcosm Publishing, 2017.
4.Amar, Tarik. „A Disturbed Silence: Discourse on the Holocaust in the Soviet West as an Anti¬-Site of Memory”. W: The Holocaust in the East: Local Perpetrators and Soviet Responses, red. Michael David-Fox, Peter Holquist, Alexander M. Martin, 158–183. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2014.
5.Ashwin, Sarah. „Introduction: Gender, State and Society in Soviet and Post-Soviet Russia”. W: Gender, State and Society in Soviet and Post-Soviet Russia, red. Sarah Ashwin, 1–27. New York: Routledge, 2000.
6.Beckerman, Gal. When They Come for Us, We’ll Be Gone: The Epic Struggle to Save Soviet. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2010.
7.Bezmozgis, David. „An Animal to the Memory”. W: Natasha and Other Stories, 65–78. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2004.
8.Bezmozgis, David. The Free World: A Novel. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011.
9.Bezmozgis, David. Immigrant City. New York: HarperCollins, 2019.
10.Cronin, Joseph. Russian-Speaking Jews in Germany’s Jewish Communities, 1990–2005. New York: Palgrave, 2019.
11.Fisher, Ralph. Pattern for Soviet Youth: A Study of the Congresses of the Komsomol, 1918–1954. New York: Columbia University Press, 1959.
12.Fishman, Boris. A Replacement Life: A Novel. New York: Harper, 2014.
13.Gershenson, Olga. The Phantom Holocaust: Soviet Cinema and Jewish Catastrophe. New Brunswick– London: Rutgers University Press, 2013.
14.Gitelman, Zvi. A Century of Ambivalence: The Jews of Russia and the Soviet Union, 1881 to the Pre¬sent. Indianapolis: Indiana University Press, 2001.
15.Gitelman, Zvi. „The Holocaust in the East: Participation and Presentation”. W: The Holocaust in the East: Local Perpetrators and Soviet Responses, red. Michael David-Fox, Peter Holquist, Ale¬xander M. Martin, 185–192. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2014.
16.Gitelman, Zvi. The New Jewish Diaspora: Russian-Speaking Immigrants in the United States, Israel, and Germany. New Brunswick: Rutgers University Press, 2016.
17.Goldlust, John. „A Different Silence: The Survival of More than 200,000 Polish Jews in the Soviet Union during World War II as a Case Study in Cultural Amnesia”. W: Shelter from the Holo¬caust: Rethinking Jewish Survival in the Soviet Union, red. Mark Edele, Sheila Fitzpatrick, Atina Grossmann, 29–94. Detroit: Wayne State University Press, 2017.
18.Gorsuch, Anne E. „‘A Woman is Not a Man’: The Culture of Gender and Generation in Soviet Rus¬sia, 1921–1928”. Slavic Review 55 (1996), 3: 636–660.
19.Hartman, Geoffrey. The Longest Shadow: In the Aftermath of the Holocaust. Bloomington–India¬napolis: Indiana University Press, 1996.
20.Hirsch, Marianne. The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture after the Holocaust. New York: Columbia University Press, 2012.
21.Jablonka, Ivan. A History of the Grandparents I Never Had. Tłum. Jane Kuntz. Stanford: Stanford University Press, 2016.
22.Jilovsky, Esther, Jordana Silverstein, David Slucki, red. In the Shadows of Memory: The Holocaust and the Third Generation. Portland: Vallentine Mitchell, 2015.
23.Katsnelson, Anna. „Introduction to The New Wave of Russian Jewish American Culture”. East European Jewish Affairs 46 (2016), 3: 241–244.
24.Krasikov, Sana. Patrioci. Tłum. Dorota Konowrocka-Sawa. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2018.
25.Krasuska, Karolina. „Narratives of Generationality in 21st-Century North American Jewish Lite¬rature: Krauss, Bezmozgis, Kalman”. East European Jewish Affairs 46 (2016), 3: 285–310.
26.Krauss, Nicole. The History of Love. New York: W.W. Norton, 2005.
27.Kurzweil, Amy. Flying Couch: A Graphic Memoir. New York: Black Balloon Publishing, 2016.
28.Mach, Anna. Świadkowie świadectw. Postpamięć Zagłady w polskiej literaturze najnowszej. Poznań: UMK, 2016.
29.Majakowski, Włodzimierz. Poematy, red. Mieczysław Jastrun, Seweryn Pollak, Anatol Stern, Adam Ważyk. Warszawa: Czytelnik, 1959.
30.Murav, Harriet. Music from a Speeding Train: Jewish Literature in Post-Revolution Russia. Stanford: Stanford University Press, 2011.
31.NPR Staff. ‘Soviet Daughter’: How A Great-Grandmother’s Diary Became A Gra¬phic Novel. Dostęp 22.01.2017. https://www.npr.org/2017/01/22/509158334/ soviet-daughter-how-a-great-grandmothers-diary-became-a-graphic-novel?t=1582062699458.
32.Osborne, Monica. „Representing the Holocaust in Third-Generation American Jewish Writers”. W: The Edinburgh Companion to Modern Jewish Fiction, red. David Brauner, Axel Stähler, 149–160. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015.
33.Rohy, Valerie. Anachronism and its Others: Sexuality, Race, Temporality. Albany: Suny Press, 2009.
34.Rovner, Adam. „So Easily Assimilated: The New Immigrant Chic”. AJS Review 30 (2006), 2: 313–324.
35.Ryan, Karen. „Failures of Domesticity in Contemporary Russian-American Literature: Vapnyar, Krasikov, Ulinich, and Reyn”. TranscUlturAl 1 (2011), 4: 63–75.
36.Sarna, Jonathan D., Dov Maimon, Shmuel Rosner. Toward a Comprehensive Policy Planning for Russian-Speaking Jews in North America. Jerusalem: Barbara and Jack Kay Center for Commu¬nal Life at the JPPI, 2013. Dostęp: 17.12.2020. http://ejewishphilanthropy.com/wordpress/wpcontent/uploads/2013/08/Toward_a_Comprehensive_Policy_Planning_for_Russian-Spe¬aking_Jews_in_North_America.pdf.
37.Senderovich, Sasha. „Scenes of Encounter: The ‘Soviet Jew’ in Fiction by Russian Jewish Writers in America”. Prooftexts 35 (2016), 1: 98–132.
38.Shneer, David. Through Soviet Jewish Eyes: Photography, War, and the Holocaust. New Brunswick: Rutgers University Press, 2011.
39.Shteyngart, Gary. Absurdystan. Tłum. Anna Kaniuka. Poznań: Vesper, 2007.
40.Shteyngart, Gary. Little Failure: A Memoir. New York: Random House, 2014.
41.Shteyngart, Gary. Podręcznik rosyjskiej debiutantki. Tłum. Jędrzej Polak. Poznań: Vesper, 2007.
42.Slucki, David. Sing this at My Funeral. A Memoir of Fathers and Sons. Detroit: Wayne University Press, 2019.
43.Smith, Sidonie, Julia Watson, red. Women, Autobiography, Theory: A Reader. Madison: University of Wisconsin Press, 1998.
44.Stier, Oren Baruch. „Different Trains: Holocaust Artifacts and the Ideologies of Remembrance”. Holocaust and Genocide Studies 19 (2005), 1: 81–106.
45.Ulinich, Anya. Petropolis. Tłum. Maria Olejniczak-Skarsgard. Kraków: Albatros, 2010.
46.Voronina, Olga. „Soviet Patriarchy: Past and Present”. Hypatia 8 (1993), 4: 97–112.
47.Wanner, Adrian. „Moving beyond the Russian-American Ghetto: The Fiction of Keith Gessen and Michael Idov”. The Russian Review 73 (2014), 2: 281–296.
48.Weiman-Kelman, Zohar. Queer Expectations: A Genealogy of Jewish Women’s Poetry. Albany: Suny Press, 2018.