Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au.2021.1.16-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (16) 2021
Maladyczność zapłodnionej kobiety. Problematyka aborcyjna w twórczości Gangu Śródmieście

Autorzy: PIOTR SIEŃKO ORCID
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Słowa kluczowe: aborcja feminizm maladyczność Kobiety na Falach
Rok wydania:2021
Liczba stron:13 (181-193)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi analizę utworu Kobiety na Falach autorstwa zespołu Gang Śródmieście. Artystki poruszają w nim kwestię aborcji i to wokół niej budują całą narrację piosenki. Nie jest ona jednak tylko wypowiedzeniem ich opinii na ten temat, autorki bowiem odnoszą się w tekście do kilku wątków. Mianowicie odwołują się do ustawodawstwa, sytuacji kulturowej, przywołują fakty z życia publicznego oraz opisują swoją aborcyjną podróż. W utworze zaprezentowano figurę kobiety w niechcianej ciąży, która w związku ze swoim stanem fizjologicznym stała się osobą chorą. Poszukiwania odpowiedniej metodologii, narzędzi badawczych i możliwości holistycznego przedstawienia perspektywy kierują więc do dyskursów maladycznych, którymi operuję. Drugim wątkiem jest krytyka feministyczna – autorki odwołują się do jej wartości i idei, co udowodnię w artykule.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Desperak, Izabela. „Antykoncepcja, aborcja i… eutanazja. O upolitycznieniu praw reprodukcyjnych w Polsce”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 30 (2003): 193–207.
2.Gang Śródmieście. KarrotKomando.pl. Dostęp 6.08.2021. www.karrot.pl/gangsrodmiescie.
3.Gang Śródmieście. „Kobiety na Falach”. W: Feminopolo (płyta). Zdzieszowice: AKW Karrot Kom¬mando, 2017.
4.Gang Śródmieście. „Sprawy niewieście”. W: Feminopolo (płyta). Zdzieszowice: AKW Karrot Kom¬mando, 2017.
5.Gautier, Brigitte. „Zaklęcia czarodziejki Vivien, czyli o autobiografii kobiecej”. W: Krytyka femi¬nistyczna. Siostra teorii i historii literatury, red. Grażyna Borkowska, Liliana Sikorska, 152–158. Warszawa: Instytut Badań Literackich, 2000.
6.Graff, Agnieszka. Rykoszetem. Rzecz o płci, seksualności i narodzie. Warszawa: W.A.B., 2001.
7.Gretkowska, Manuela. Polka. Warszawa: W.A.B., 2001.
8.Hannam, June. Feminizm. Tłum. Agnieszka Kaflińska. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2007.
9.Hej, ciągnij Lilly. Tekstowo.pl. Dostęp 7.08.2021. www.tekstowo.pl/piosenka,mechanicy_szanty¬,hej__ciagnij_lilly.html.
10.Johnson, Rebecca. Gender, rasa, klasa i seksualna orientacja. Teoretyczne ujęcia intersekcjonalności. Tłum. Ewa Charkiewicz. Dostęp 9.08.2021. http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0068johnson.pdf.
11.Kiec, Izolda. W szarej sukience? Autorki i wokalistki w poszukiwaniu tożsamości. Warszawa: Agen¬cja Scholar, 2013.
12.Kim jesteśmy?. Women on Waves. Dostęp 9.10.2021. https://www.womenonwaves.org/pl/page/650/ kim-jeste%C5%9Bmy.
13.Kłosińska, Krystyna. „Kobieta autorka”. W: Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie – antologia szkiców, red. Anna Nasiłowska, 94–116. Warszawa: Instytut Badań Literackich, 2001.
14.Korzeniowski, Paweł. Jej „herę, kokę, hasz, LSD” śpiewała cała Polska. Teraz Karolina założyła femini¬styczny „gang”. Noizz.pl. Dostęp 6.08.2021. https://noizz.pl/muzyka/gang-srodmiescie-nowy-zespol-karoliny-czarneckiej/pngffll.
15.Kraskowska, Ewa. „O tak zwanej »kobiecości« jako konwencji literackiej”. W: Krytyka feministyczna. Siostra teorii i historii literatury, red. Grażyna Borkowska, Liliana Sikorska, 200–211. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2000.
16.Krzywicka, Irena. Wyznania gorszycielki. Warszawa: Czytelnik, 1998.
17.Kuźma-Markowska, Sylwia. „Herstory (herstoria)”. W: Encyklopedia gender, red. Monika Rudaś¬-Grodzka, Katarzyna Nadana-Sokołowska, Agnieszka Mrozik, Kazimiera Szczuka, Katarzyna Czeczot, Barbara Smoleń, Anna Nasiłowska, Ewa M. Serafin, Agnieszka Wróbel, 179–182. War¬szawa: Czarna Owca, 2014.
18.Kwiatkowska, Agnieszka. „Jedność w bólu”. Teksty Drugie 1 (2021): 194–204.
19.Mikołajko, Annika. „Bones (kości) i concertina – instrumentarium żeglarskie, które przetrwało przez wieki”. Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ 45 (2020): 127–142.
20.Mrozik, Agnieszka. Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku. War¬szawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2012.
21.Mrozik, Agnieszka. „Siostrzeństwo”. W: Encyklopedia gender, red. Monika Rudaś-Grodzka, Kata¬rzyna Nadana-Sokołowska, Agnieszka Mrozik, Kazimiera Szczuka, Katarzyna Czeczot, Barbara Smoleń, Anna Nasiłowska, Ewa M. Serafin, Agnieszka Wróbel, 511–514. Warszawa: Czarna Owca, 2014.
22.Perrot, Michelle. Moja historia kobiet. Tłum. Marta Szafrańska-Brandt. Warszawa: Instytut Wydaw¬niczy PAX, 2009.
23.Pierzchalski, Filip. „Polityczność polskiej muzyki feministycznej”. W: Filip Pierzchalski, Kata¬rzyna Smyczyńska, Ewa Maria Szatlach, Katarzyna Gębarowska, Feminizm po polsku, 19–75. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2011.
24.Pięcińska, Anna. „Słona, wielka, modra – obraz wody w polskich szantach”. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF – Philologia 1 (2015): 49–69.
25.Prof. Maria Janion: „Demokracja w Polsce jest rodzaju męskiego”. Oko.press. Dostęp 9.08.2021. https://oko.press/prof-maria-janion-demokracja-w-polsce-jest-rodzaju-meskiego/.
26.Radkiewicz, Małgorzata. „»Kino kobiet« w perspektywie teoretycznej”. W: Gender konteksty, red. tejże, 301–310. Kraków: Rabid, 2004.
27.Rudkowska, Magdalena. „Rany Europy. Józef Ignacy Kraszewski i Stefan Buszczyński w sporach o kondycję cywilizacji europejskiej”. Wiek XIX 8 (2015), 50: 411–428.
28.Serkowska, Hanna. „Mapowanie narracji maladycznych”. Teksty Drugie 1 (2021): 172–183.
29.Showalter, Elaine. „Krytyka feministyczna na bezdrożach. Pluralizm a krytyka feministyczna”. Tłum. Izabela Kalinowska-Blackwood. Teksty Drugie 4/5/6 (1993): 115–146.
30.Stelingowska, Barbara. „Modernizm kobiecy” w literaturach słowiańskich (na przykładzie twórczości Marii Komornickiej i Anny Mar). Siedlce: stowarzyszenie tutajteraz, 2015.
31.Struczyk, Aleksandra. „Elementy życia codziennego w teledyskach muzyki disco polo i hip-hop”. W: Doświadczanie społeczeństwa – muzyka, obraz, media, red. Agnieszka Kampka, 68–81. War¬szawa: Wydawnictwo SGGW, 2019.
32.Szczuka, Kazimiera. Kopciuszek, Frankenstein i inne. Feminizm wobec mitu. Kraków: eFKa, 2001.
33.Szczuka, Kazimiera. Milczenie owieczek. Rzecz o aborcji. Warszawa: W.A.B., 2004.
34.Szyniec, Katarzyna. „Pieśni morza w Marynarce Wojennej”. W: Patriotyzm fundamentem bezpie¬czeństwa narodowego RP w XXI wieku, red. Krzysztof Gąsiorek, Witold Stefan Moczulski, 60–67. Warszawa: Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, 2011.
35.Ustawa z 7.01.1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczal¬ności przerywania ciąży. Dz.U. 1993, nr 17, poz. 78.