Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au.2021.2.17-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (17) 2021
Chłopiec i dziewczynka. Pedagogia Artura Daniela Liskowackiego

Autorzy: URSZULA CHĘCIŃSKA ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: pedagogia pedagogika dziecka pedagogika literatury literatura dla dzieci
Data publikacji całości:2021
Liczba stron:14 (87-100)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Autorka artykułu, posługując się terminem „pedagogia” zaczerpniętym z publikacji Zbigniewa Kwiecińskiego i Bogusława Śliwerskiego, omawia pedagogiczne aspekty twórczości Artura Daniela Liskowackiego dla dzieci. Głównymi celami jego pedagogii są edukacja do uczestnictwa w kulturze oraz realizacja celów wychowawczych związanych z wczesnoszkolną edukacją polonistyczną. Pedagogia Liskowackiego, zdaniem autorki, wiąże się ewidentnie z podmiotowością dziecka i jego kreatywnością, wpisuje się w ramy przekładu intersemiotycznego, rozwija dziecięcą skłonność do działań artystycznych i językowych. Artykuł ma charakter przeglądowy, jest zapowiedzią monografii z zakresu pedagogiki literatury i pedagogiki twórczości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arnheim, Rudolf. „Wczesne intuicje”. W: tegoż, Myślenie wzrokowe, 9–21. Tłum. Marek Chojnacki. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2011.
2.Bauman, Zygmunt. „Między miksofilią a miksofobią”. W: tegoż, O edukacji. Rozmowy z Riccardo Mazzeo, 9–14. Tłum. Patrycja Poniatowska. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2011.
3.Bruner, Jerome Seymur. O poznawaniu. Szkice na lewą rękę. Tłum. Ewa Krasińska, przedm. Bogdan Suchodolski. Warszawa: PIW, 1971.
4.Chęcińska, Urszula. „Artur Daniel Liskowacki”. W: Literatura na Pomorzu Zachodnim do końca XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, red. Inga Iwasiów, Erazm Kuźma, 231–233. Szczecin: Wydawnictwo Kurier-Press, 2003.
5.Chęcińska, Urszula. „Muzyczne przesłanie Artura Daniela Liskowackiego”. Pogranicza 5 (2001): 110–111.
6.Chęcińska, Urszula. „Poezja w kontekście wczesnej edukacji. Trzeba »świat przyłapać na inności««– wiersze Wisławy Szymborskiej w odbiorze pięciolatków”. Konteksty Pedagogiczne 2 (2020), 15: 387–402.
7.Chęcińska, Urszula. „Z Herbowej do Krainy Tutaj”. Guliwer 6 (1996): 17–18.
8.Demetrio, Duccio. „Dojrzałość i intymność. Tajemny sojusz jestestw”. W: tegoż, Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie, 31–43. Tłum. Anna Skolimowska. Kraków: Wydawnic¬two Impuls, 2000.
9.Dubas, Elżbieta. Wstęp do W stulecie metody biograficznej. Refleksje i przykłady badań z perspektywy polsko-frankofońskiej, Elżbieta Dubas, Aneta Słowik, 7–9. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.
10.Fazan, Katarzyna. „Teatr nie-ogromny. Idee formy kameralnej w myśli Stanisława Wyspiańskiego”. W: Stanisław Wyspiański. W labiryncie świata, myśli i sztuki, red. Anna Czabanowska-Wróbel, 291–307. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009.
11.Głowiński, Michał. „Literackość jako działanie pedagogiczne”. W: Janusz Korczak – życie i dzieło. Materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej, Warszawa 12–15 października 1978, 224. War¬szawa: WSiP, 1982.
12.Huizinga, Johan. Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury. Tłum. Maria Kurecka, Witold Wirpsza. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik, 1985.
13.„«Każdy pisze pierwszą książkę dla siebie». Z Arturem Danielem Liskowackim rozmawia Urszula Chęcińska”. Guliwer 6 (1996): 30–34.
14.Korczak, Janusz. „Prawidła życia. Pedagogika dla młodzieży i dorosłych”. W: tegoż, Prawidła życia. Publicystyka dla dzieci, 5–122. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2003.
15.Korczak, Janusz. Prawo dziecka do szacunku. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2012.
16.Kwieciński, Zbigniew. „Problem pedagogii nurtów głównych i pobocznych”. W: Nurty pedagogii. Naukowe, dyskretne, odlotowe, red. Monika Jaworska-Witkowska, Zbigniew Kwieciński, 19–145. Kraków: Wydawnictwo Impuls, 2011.
17.Kwieciński, Zbigniew. „Zamiast przedsłowia”. W: Zygmunt Bauman, O edukacji. Rozmowy z Ric¬cardo Mazzeo, 7–8. Tłum. Patrycja Poniatowska. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2011.
18.Legeżyńska, Anna. „Wystarczy mocno i wytrwale zastanawiać się nad jednym życiem… Biografistyka jako hermeneutyczne wyzwanie”. Teksty Drugie 1 (2019): 13–27.
19.Lejeune, Philippe. Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, red. Regina Lubas-Bartoszyń¬ska, tłum. Wincenty Grajewski, Stanisław Jaworski, Aleksander Labuda, Regina Lubas-Barto¬szyńska. Kraków: Universitatis, 2001.
20.Liskowacki, Artur Daniel. Atlas ptaków polskich. Szczecin: Wydawnictwo Albatros, 1994.
21.Liskowacki, Artur Daniel. Balbaryk i Skrzydlate Psy. Warszawa: Wydawnictwo Telbit, 2008.
22.Liskowacki, Artur Daniel. Brzuch Niny Conti. Szczecin: Wydawnictwo Forma, 2019.
23.Liskowacki, Artur Daniel. „Jasne Błonia”. W: tegoż, Ulice Szczecina, 53–56. Szczecin: Wydawnic¬two Albatros, 1995.
24.Liskowacki, Artur Daniel. „kalt-warm”. W: tegoż, Atlas ptaków polskich, 41. Szczecin: Wydawnic¬two Albatros, 1994.
25.Liskowacki, Artur Daniel. „Król Eryk”. Twórczość 11 (1998): 118.
26.Liskowacki, Artur Daniel. Najbłękitniejsze oczy. Opowiadania dla dzieci. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1987.
27.Liskowacki, Artur Daniel. „Ryszard Liskowacki (1932–2006)”. Pryzmat Literacki 1 (2020): 71–78.
28.Liskowacki, Artur Daniel. „Skąd wraca Krzyś?”. W: tegoż, Brzuch Niny Conti, 97–106. Szczecin: Wydawnictwo Forma, 2019.
29.Liskowacki, Artur Daniel. Straszny smok Synoptycy. Szczecin: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989.
30.Liskowacki, Artur Daniel. „Tłocznia maku”. W: tegoż, Hotel Polski, 184–301. Szczecin: Wydaw¬nictwo Forma, 2020.
31.Liskowacki, Artur Daniel. Ulice Szczecina. Szczecin: Wydawnictwo Albatros, 1995.
32.Madejski, Jerzy. „Praktykowanie autobiografii”. W: tegoż, Praktykowanie autobiografii. Przyczynki do literatury dokumentu osobistego i biografistyki, 11–23. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017.
33.Markowski, Michał Paweł. „Wahania języka”. W: Marcel Proust, Pamięć i styl, wybór, oprac. i wstęp Michał Paweł Markowski, tłum. Marek Bieńczyk, Janusz Margański, Michał Paweł Markowski, 5–25. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2000.
34.Olczak-Ronikier, Joanna. Korczak. Próba biografii. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2002.
35.Pospiszyl, Kazimierz. Ojciec a wychowanie dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Żak, 2012.
36.Smolińska-Theiss, Barbara. Korczakowskie narracje pedagogiczne. Kraków: Wydawnictwo Impuls, 2014.
37.Śliwerski, Bogusław. „Pajdocentryzm a prawa dziecka”. W: tegoż, Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu, 63–82. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
38.Śliwerski, Bogusław. Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu. Gdańsk: Gdańskie Wydawnic¬two Psychologiczne, 2007.
39.Śliwerski, Bogusław. „Pedagogika Janusza Korczaka”. W: Pedagogika, red. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski, 335–347. Warszawa: PWN, 2011.
40.Śliwerski, Bogusław. Ponadczasowa wartość pedagogii Janusza Korczaka. Dostęp 14.04.2021. https:// mysliwiec.szkola.pl/korczakowychow.pdf.
41.Tokarczuk, Olga. Czuły narrator. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2020.
42.Twardochleb, Bogdan. „Mój dom w Krainie Tutaj. O Szczecinie w twórczości Artura Daniela Lisko¬wackiego”. Pogranicza 1 (1998): 39–44.