Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au.2021.2.17-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (17) 2021
Murzynek B. by Artur Daniel Liskowacki

Autorzy: MONIKA BUJAK
Słowa kluczowe: Artur Daniel Liskowacki prose novel
Rok wydania:2021
Liczba stron:5 (135-139)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi omówienie powieści Murzynek B. Artur Daniel Liskowacki napisał ją w charakterystyczny sposób. Krótkie, postrzępione zdania tworzą jednolity tekst, choć na pierwszy rzut oka to strumień świadomości, dialogów, opisów wydarzeń. Do czytelnika/czytelniczki należy podążanie za narracją, analizowanie jej i uważna lektura, która pozwoli nie zagubić się w ogniu walki między dobrem a złem, między „czernią” a „bielą”.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Krawczyk, Katarzyna. “Murzynek B. – Artur Daniel Liskowacki.” Szuflada, 11.11.2011. Access 3.05.2012. http://szuflada.net/?p=1121.
2.Krzyżanowski, Józef. “Negro spirituals alla Pollaca.” Wydawnictwo b. 03 Feb. 2012. 03 May 2012 http://www.wab.com.pl/?ECProduct=1165.
3.Nowacki, Dariusz. “Artur Daniel Liskowacki Murzynek B.” Gazeta Wyborcza, 11.10.2011. Access 3.05.2012. http://wyborcza.pl/1,76842,10446434,Artur_Daniel_Liskowacki__Murzynek_B__.html.