Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au.2022.1.18-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (18) 2022
Od letargu do akrobacji. O wertykalnej orientacji podmiotu w eseistyce Marka Bieńczyka

Autorzy: JACEK BIELAWA ORCID
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Słowa kluczowe: Marek Bieńczyk dwuręczność podmiot wertykalność akrobacja esej
Rok wydania:2022
Liczba stron:11 (53-63)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Początkowo dwuręczne pisarstwo Marka Bieńczyka ewoluowało w stronę hybrydycznej, wielogatunkowej formuły eseistycznej. Ewolucję tę, w nawiązaniu do Sloterdijkowskiej koncepcji życia teoretycznego (bíos theōrētikós), przedstawiono jako wyraz postawy niechętnej tworzeniu spójnych teoretycznych ram dyskursu naukowego oraz konstruowaniu wyraźnie określonej tożsamości człowieka nauki. Wykazano, że postawa ta uwidacznia się w coraz wyraźniejszym ujawnianiu się w eseistyce Bieńczyka podmiotów sylleptycznych, umieszczanych w heterotopicznych przestrzeniach akrobatycznego aktywizmu (stanowiącego alternatywę dla letargicznej postawy człowieka teoretycznego). Kreując tego rodzaju podmioty, pisarz sięga po charakterystyczne dla wyobraźni melancholijnej toposy wertykalnej poetyki wznoszenia się i upadku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bachelard, Gaston. Air and Dreams. An Essay On the Imagination of Movement. Tłum. Edith R. Far¬rell, C. Frederick Farell. Dallas: The Dallas Institute of Humanities and Culture, 2011.
2.Bachelard, Gaston. „Chwila poetycka i chwila metafizyczna”. Tłum. Mirosława Goszczyńska. Lite¬ratura na Świecie 128–129 (1982): 56–63.
3.Bieńczyk, Marek. Czarny człowiek. Krasiński wobec śmierci. Gdańsk: słowo / obraz terytoria, 2001.
4.Bieńczyk, Marek. Jabłko Olgi, stopy Dawida. Warszawa: Wielka Litera, 2015.
5.Bieńczyk, Marek. Kontener. Warszawa: Wielka Litera, 2018.
6.Bieńczyk, Marek. Książka twarzy. Warszawa: Świat Książki, 2011.
7.Bieńczyk, Marek. Przezroczystość. Warszawa: Wielka Litera, 2015.
8.Czermińska, Małgorzata. „Postawa autobiograficzna”. W: Studia o narracji, red. Jan Błoński, Stani¬sław Jaworski, Janusz Sławiński, 223–235. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982.
9.Foucault, Michel. Hermeneutyka podmiotu. Tłum. Michał Herer. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
10.Foucault, Michel. „Inne przestrzenie”. Tłum. Agnieszka Rejniak-Majewska. Teksty Drugie 96 (2005): 117–125.
11.McLuhan, Marshall. Galaktyka Gutenberga. Tworzenie człowieka druku. Tłum. Andrzej Wojtasik. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2019.
12.Nawarecki, Aleksander. „Piłeczka, kluseczka, makaron”. W: Piłeczka. Studia o ruchu i melancholii, red. Wioletta Bojda, Aleksander Nawarecki, 71–86. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
13.Nycz, Ryszard. Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013.
14.Sloterdijk, Peter. Letarg myślenia. Filozofia i nauka jako ćwiczenie. Tłum. Tymoteusz Słowiński. Wrocław: Toporzeł, 2015.
15.Sloterdijk, Peter. Musisz życie swe odmienić. O antropotechnice. Tłum. Jarosław Janiszewski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.
16.Sloterdijk, Peter, Hans-Jürgen Heinrichs. Neither Sun Nor Death. Tłum. Steve Corcoran. Los Ange¬les: Semiotext(e), 2011.
17.Starobinski, Jean. „Portret artysty jako linoskoczka”. Tłum. Aleksandra Olędzka-Frybesowa. Lite¬ratura na Świecie 65 (1976): 308–323.
18.Ulicka, Danuta. Literaturoznawcze dyskursy możliwe. Studia z dziejów nowoczesnej teorii literatury w Europie Środkowo-Wschodniej. Kraków: Universitas, 2007.