Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2016.1.6-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (6) 2016
Rasowy kształt niemęskości. O Pamiętniku Stefana Czarnieckiego Witolda Gombrowicza

Autorzy: Błażej Warkocki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: Eve Kosofsky Sedgwick antysemityzm queer męskość Witold Gombrowicz
Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (97-112)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł przedstawia analizę i interpretację (w konwencji close reading) opowiadania Witolda Gombrowicza Pamiętnik Stefana Czarnieckiego z tomu Pamiętnik z okresu dojrzewania z 1933 roku (zamieszczonego po wojnie w tomie Bakakaj). Autor interpretuje to opowiadanie jako opowieść o życiu z piętnem, które wynika ze społecznego działania antysemityzmu. Jednocześnie jednak wskazuje, że występujące w tekście konceptualizacje „rasy” bardzo wyraźnie i często łączą się z rozważaniami dotyczącymi męskości i niemęskości głównego bohatera. Autor dowodzi – powołując się na prace historyczne (George L. Mosse) oraz teoretycznohistorycznoliterackie (Eve Kosofsky Sedgwick, Alan Sinfeld) – że „niemęskość” łączy narracje dotyczące żydowskości i homoseksualności. Ta druga kwestia może ukrywać się pod pierwszą, co jednocześnie stanowi aporię tekstu Witolda Gombrowicza. Poprzez przywołanie książek biograficznych (Tadeusz Kępiński, Ewa Siedlecka) autor sugeruje nieoczywisty, lecz głęboko autobiograficzny wymiar opowiadania.
Pobierz plik

Plik artykułu