Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2016.1.6-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (6) 2016
O sobie, innym i Rudolfie, czyli Marian Pankowski i jego ulubiona figura biograficzna

Autorzy: Przemysław Górecki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: inność homoseksualność feminizm gender dramat proza
Rok wydania:2016
Liczba stron:15 (161-175)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł jest próbą analizy twórczości Mariana Pankowskiego pod kątem sposobu funkcjonowania w niej zjawiska inności jako figury biograficznej i jej egzemplifikacji. Materiałem badawczym są utwory pochodzące głównie z późniejszego okresu twórczości pisarza – tj. powieści Rudolf, Putto oraz dramat Ksiądz Helena. Główny tok rozważań koncentruje się na genderowych aspektach konstrukcji bohaterów utworów. W ich obrębie dokonuję podziałów i kategoryzacji danych wymiarów inności, m.in. przez wzgląd na sposób ich prezentowania (portretowanie, oswojenie, usprawiedliwienie), oraz analizuję obszary związane z podłożem poczucia wyobcowania. Wykorzystuję liczne konteksty filozoficzne, antropologiczne i estetyczne, analizując materiał badawczy m.in. przy użyciu klucza feministycznego, genderowego oraz opierając się na filozofii inności, cielesności i myśli postsekularnej.
Pobierz plik

Plik artykułu