Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (1) 2013
Płeć i wygnanie

Autorzy: Tatiana Czerska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: pisarstwo kobiece wygnanie migracja feminizm studia postkolonialne
Rok wydania:2014
Liczba stron:10 (161-170)

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest praca Bożeny Karwowskiej Druga płeć na wygnaniu. Doświadczenie migracyjne w opowieści powojennych pisarek polskich, która powstała jako rezultat dłuższych studiów nad różnymi odmianami i dziełami kobiecego pisarstwa emigracyjnego i stanowi udaną próbę usystematyzowania problematyki wygnania w twórczości kobiet. Wskazano, że punktem wyjścia dla omówienia przez badaczkę doświadczenia migracyjnego w twórczości powojennych pisarek polskich jest teza o wyraźnych różnicach między wygnańczymi opowieściami kobiet i mężczyzn. Zauważono ponadto, że książka Bożeny Karwowskiej jest naznaczona silnym rysem indywidualnym, została bowiem napisana z perspektywy emigrantki. Wypełnia ważną lukę w badaniach nad literaturą emigracyjną, wskazuje na nowe perspektywy jej odczytań, korzysta z najnowszych osiągnięć badawczych feminizmu i studiów postkolonialnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Altogether Elsewhere. Writers on Exile, ed. Marc Robinson, Faber and Faber, Boston and London 1994.
2.Crossing the Border. Voices of Refugee and Exiled Women, ed. Jennifer Langer, Five Leaves Publication,
3.Nottigham 2002.
4.Emigracja z Polski po 1989 roku, red. Bolesław Klimaszewski, Ossolineum, Wrocław 2002.
5.Jastrzębski Jerzy, Pożegnanie z emigracją: o powojennej prozie polskiej, Wydawnictwo Literackie,
6.Kraków 1998.
7.Jolluck Katherine R., Exile and Identity: Polish Women in the Soviet Union during World War II, University
8.of Pittsburgh Press, Pittsburgh 2002.
9.Karwowska Bożena, Druga płeć na wygnaniu. Doświadczenie migracyjne w opowieści powojennych
10.pisarek polskich, Universitas, Kraków 2013.
11.Pisarz na emigracji. Mitologie, style, strategie przetrwania, red. Hanna Gosk, Andrzej S. Kowalczyk,
12.Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2005.
13.The Dissposed. An Anatomy of Exile, ed. P.I. Rose, University of Massachusettes Press, Amherst
14.and Boston 2005.