Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (1) 2013
Powieść jako zwierciadło przechadzające się po Lagerstrasse

Autorzy: Piotr Krupiński
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: Tematy (nie)opisane Sławomira Buryły literatura Holocaustu proza polska po 1939 roku
Rok wydania:2014
Liczba stron:9 (171-179)

Abstrakt

Przedstawiony artykuł stanowi omówienie książki Sławomira Buryły zatytułowanej Tematy (nie)opisane. Monografia olsztyńskiego historyka literatury skupia się na analizie trzech znaczących motywów pojawiających się w piśmiennictwie o Holocauście. Do tytułowych „tematów (nie)opisanych”, a więc takich, które wciąż domagają się od literaturoznawców pogłębionej refleksji, Buryła zalicza: historię „żydowskich Kolumbów” – „młodych Żydów i Polaków pochodzenia żydowskiego, którzy w czasie wojny stanęli do walki z hitlerowską machiną śmierci”; „Nowe Eldorado” – literacki wątek przejmowania żydowskiego majątku i żydowskiego złota; „portret oprawcy” – ukazanie motywu nazistowskiego mordercy w prozie polskiej lat 1939–1989.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Błoński Jan, Biedni Polacy patrzą na getto, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1996.
2.Buryła Sławomir, Prawda mitu i literatury. O pisarstwie Tadeusza Borowskiego i Leopolda Buczkowskiego,
3.Universitas, Kraków 2003.
4.Buryła Sławomir, Opisać Zagładę. Holocaust w twórczości Henryka Grynberga, Wydawnictwo Uniwersytetu
5.Wrocławskiego, Wrocław 2006.
6.Buryła Sławomir, Kolumbowie. Meandry biografii i historii, „Pogranicza” 2008, nr 1.
7.Buryła Sławomir, Topika Holocaustu. Wstępne rozpoznanie, „Świat Tekstów. Rocznik Słupski”
8.2012 (10).
9.Buryła Sławomir, Tematy (nie)opisane, Universitas, Kraków 2013.
10.Czapliński Przemysław, Zagłada jako wyzwanie dla refleksji o literaturze, „Teksty Drugie” 2004,
11.nr 5.
12.Gross Jan Tomasz, Grudzińska-Gross Irena, Złote żniwa. Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach
13.Zagłady Żydów, Znak, Kraków 2011.
14.Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968), red. Sławomir Buryła, Dorota Krawczyńska, Jacek
15.Leociak, IBL PAN, Warszawa 2012.
16.Molisak Alina, Judaizm jako los. Rzecz o Bogdanie Wojdowskim, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa
17.2004.
18.Panas Władysław, Topika judajska. W: tegoż, Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze
19.polskiej, Wydawnictwo Dabar, Lublin 1996.
20.Shallcross Bożena, Rzeczy i Zagłada, Universitas, Kraków 2010.
21.Żurek Sławomir Jacek, „…lotny trud półistnienia”. O motywach judaistycznych w poezji Arnolda
22.Słuckiego, Księgarnia Akademicka, Kraków 1999.