Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2017.1.8-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (8) 2017
Fun welt wos iz niszto mer (Ze świata, którego już nie ma, New York: Farlag Matones, 1946; fragment)

Autorzy: Israel Joszua Singer
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (113-120)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu