Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2017.2.9-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (9) 2017
Trenowanie siebie – trenowanie sobą. Sport w teoriach i praktykach intymistycznych

Autorzy: Paweł Wolski
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: sport intymistyka pisarstwo akademickie kapitalizm
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:13 (7-19)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Autor przygląda się akademickim narracjom sportowym tworzonym przez badaczy go uprawiających jako działalności redefiniującej własne granice poznania. Dowodzi, że tak zaprojektowana praktyka epistemologiczna pozwala negocjować warunki narzucane przez logikę kapitalistyczną.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Amidon, Stephen. Something Like the Gods: A Cultural History of the Athlete from Achilles to LeBron. New York: Rodale, 2012.
2.Barrow, John D. Mathletics: A Scientist Explains 100 Amazing Things about the World of Sports. New York: W.W. Norton & Company, 2012.
3.Baudrillard, Jean. Wymiana symboliczna i śmierć. Tłum. Sławomir Królak. Warszawa: Sic!, 2007.
4.Bourdieu, Pierre. „How Can One Be a Sports Fan?”. W: The Cultural Studies Reader, red. Simon During, 427–440. London: Routledge, 2010.
5.Buytendijk, Frederik Jacobus, Helmuth Plessner. Die Deutung des mimischen Ausdrucks: ein Beitrag zur Lehre vom Bewußtsein des anderen Ichs. Bonn: Cohen, 1925.
6.Danto, Arthur C. The Body/Body Problem: Selected Essays. Berkeley: University of California Press, 1999.
7.Dziadek, Adam. Projekt krytyki somatycznej. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 2014.
8.Epstein, David J. The Sports Gene: Inside the Science of Extraordinary Athletic Performance. New York: Current, 2014.
9.Jay, Martin. Pieśni doświadczenia: nowoczesne amerykańskie i europejskie wariacje na uniwersalny temat. Tłum. Agnieszka Rejniak-Majewska. Kraków: Universitas, 2008.
10.Kellie, Robertson. „Corporate”. Keywords Project. Dostęp 20.09.2017. http://keywords.pitt.edu.
11.Kobiela, Filip. „Rodzaje losowości w grach”. Studia Humanistyczne 9 (2009): 23–32.
12.Kobiela, Filip. „Watching Fxed Sport. An Imaginary Dialogue”. Fair Play. Revista de Filosofía, Ética y Derecho del Deporte 2 (2014), 1: 83–88.
13.Kobiela, Filip. „Z ontologii gry w szachy. Uwagi na kanwie rozważań Romana Ingardena”. Kwartalnik Filozoficzny XLIII (2015), 1: 61–78.
14.Lewis, Michael. Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game. New York: W.W. Norton, 2013.
15.Menand, Louis. „Glory Days”. The New Yorker 7.06.2012, 64–72.
16.Oates, Joyce Carol. On Boxing. New York: Harper Perennial, 2006.
17.Piketty, Thomas. Kapitał w XXI wieku. Tłum. Andrzej Bilik. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2015.
18.Robertson, Kellie. The Laborer’s Two Bodies: Literary and Legal Productions in Britain, 1350–1500. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.
19.Schürmann, Volker. Musse. Bielefeld: Aisthesis-Verl., 2001.
20.Seel, Martin. „Die Zelebration des Unvermögens Zur Ästhetik des Sports”. Merkur 47(1993), 2: 0091–0100.
21.Sloterdijk, Peter. Kryształowy pałac: o filozoficzną teorię globalizacji. Tłum. Borys Cymbrowski. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2011.
22.Sloterdijk, Peter. Musisz życie swe odmienić: o antropotechnice. Tłum. Jarosław Janiszewski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.
23.Sobolewska, Justyna. „Pióro i pięść”. Polityka 17 (2017): 86–88.
24.Wolska, Beata. Nikt się nie rodzi strukturalistą: twórczość literacka Edwarda Balcerzana. Kraków: Universitas 2017.
25.Wolski, Paweł. „«Bez ustanku pracują we mnie ręce moich przodków»: renta, praca, dziedziczenie”. W: Ekonomiczne teorie literatury, red. Michał Kłosiński, Paweł Tomczok, 90–103. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017.