Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2017.2.9-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (9) 2017
Konfesje o „niedoczynie”. Analiza modalności (auto)biografii polskich piłkarzy urodzonych w latach siedemdziesiątych

Autorzy: Przemysław Nosal
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: socjologia sportu analiza biograficzna piłka nożna – lata siedemdziesiąte sport kariera zawodowa transformacja
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:10 (73-82)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Polscy piłkarze urodzeni w latach siedemdziesiątych to zbiorowość szczególna, doświadczająca w swojej sportowej biografii pełni przemian społeczno-ustrojowych zachodzących w kraju. Okres transformacji stanowił ważne tło ich wyborów życiowych, w tym przede wszystkim rodzinnych i zawodowych. Artykuł jest próbą analizy wybranych wątków ich książkowych (auto)biografii. Skupia się jednak na tych ich aspektach, które mają charakter intymny, tj. doświadczeniach, więzi, stanie ducha i ciała. Jego celem jest zatem wskazanie modalności pojawiających się w narracjach dotyczących życia piłkarzy (rodzinne, koleżeńskie, zawodowe itd.). Artykuł oparty został na analizie wszystkich ośmiu wydanych w Polsce (i spełniających przyjęte kryteria) książek.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Badinter, Elisabeth. XY Tożsamość mężczyzny. Tłum. Grzegorz Przewłocki. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 1993.
2.Czermińska, Małgorzata. Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie. Kraków: Universitas, 2000.
3.Drozdowski, Rafał, Marek Krajewski, red. Prywatnie o publicznym/publicznie o prywatnym. Poznań: Wydawnictwo UAM, 2007.
4.Dudek, Jerzy. Uwierzyć w siebie. 0:3 do przerwy. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2005.
5.Gennep, Arnold van. Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii. Tłum. Beata Biały. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2006.
6.Glaser, Barney, Anselm Strauss. Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego. Tłum. Marek Gorzko. Kraków: Wydawnictwo Nomos, 2009.
7.Górski, Konrad. „Bohater romantyczny”. W: Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa, 110–116. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991.
8.Janion, Maria, Maria Żmigrodzka. „Gorzkie arcydzieło”. Teksty Drugie 2/3 (1996): 14–23.
9.Kałużny, Radosław, Mateusz Karoń. Radosław Kałużny. Powrót taty. Warszawa: Wydawnictwo Kopalnia, 2016.
10.Kowalczyk, Wojciech, Krzysztof Stanowski. Kowal. Prawdziwa historia. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2003.
11.Król, Grzegorz, Paweł Marszałkowski, Maciej Słomiński. Przegrany. Grzegorz Król. Warszawa: Wydawnictwo Czerwone i Czarne, 2016.
12.Marody, Mirosława. Jednostka po nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Scholar, 2014.
13.Onyszko, Arkadiusz, Izabela Koprowiak. Fucking Polak. Kraków: Wydawnictwo Sine Qua Non, 2016.
14.Reiss, Piotr. Spowiedź piłkarza. Cz. 1. Poznań: SportWin Sp. z o.o., 2009.
15.Sobczak, Kornelia. „W składzie węgla i papy”. Kultura Współczesna 1 (2017): 89–103.
16.Sypniewski, Igor, Żelisław Żyżyński, Paweł Hochstim. Zasypany. Życie na zakręcie. Warszawa: Wydawnictwo Buchmann, 2014.
17.Szamotulski, Grzegorz, Krzysztof Stanowski. Szamo. Wszystko, co wiedziałbyś o piłce nożnej, gdyby Cię nie oszukiwano. Warszawa: Wydawnictwo Buchmann, 2013.
18.Szlendak, Tomasz. Architektonika romansu. O społecznej naturze miłości. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2002.