Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2017.2.9-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (9) 2017
Obce, zrujnowane ciała: melancholia a współczesna proza kobieca

Autorzy: Barbara Braid
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: melancholia ciało proza kobieca po 1989 melancholia płci Melancholia
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:13 (125-137)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi krótki przegląd dyskursów melancholii, mając na szczególnym względzie omówienie obecności i roli kobiet w tym dyskursie. Autorka artykułu omawia m.in. książkę Urszuli Chowaniec Melancholic Migrating Bodies in Contemporary Polish Women’s Writing (2015), rozpatrywaną jako tekst w pewnej mierze inspirowany własnymi przeżyciami, w której przedstawiona została współczesna polska literatura kobieca, a szczególnie motywy ciał nomadycznych, melancholijnych i „zrujnowanych”. Artykuł podsumowano, przedstawiając pokrótce propozycję Judith Butler dotyczącą melancholii płci jako alternatywny dyskurs o kobiecej melancholii.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Butler, Judith. „Melancholy Gender – Refused Identitfication”. Psychoanalytic Dialogues 5 (1995), 2: 165–180.
2.Butler, Judith. The Psychic Life of Power. Theories of Subjection. Stanford, CA: Stanford University Press, 1997.
3.Butler, Judith. Uwikłani w płeć. Feminizm a polityka tożsamości. Tłum. Karolina Krasuska. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2008.
4.Chowaniec, Urszula. Melancholic Migrating Bodies in Contemporary Polish Women’s Writing. Newcastle-Upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015.
5.Freud, Sigmund. Psychologia nieświadomości. Tłum. Robert Reszke. Kraków: Wydawnictwo KR, 2010.
6.Gilman, Sander L. Disease and Representation: The Construction of Images of Illness from Madness to AIDS. Ithaka, NY: Cornell University Press, 1988.
7.Grzegorzewska, Wioletta. „Pułapki emigrantki”. Biuro Literackie. Dostęp 29.05.2017. http://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/wywiady/wyjechaly-pulapki-emigrantki/.
8.Irigaray, Luce. Speculum of the Other Woman. Tłum. Gullian C. Gill. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1985.
9.Klibansky, Raymond, Erwin Panofsky, Fritz Saxl. Saturn and Melancholy: Studies in the History of Natural Philosophy, Religion, and Art. Edinburgh: Thomas Nelson and Sons, 1964.
10.Kristeva, Julia. Czarne słońce. Depresja i melancholia. Tłum. Michał Paweł Markowski, Remigiusz Ryziński. Kraków: Warszawa 2007.
11.Mizielińska, Joanna. Płeć, ciało, seksualność. Od feminizmu do teorii queer. Kraków: Universitas, 2006.
12.Radden, Jennifer. „Introduction: From Melancholic States to Clinical Depression”. W: The Nature of Melancholy. From Aristotle to Kristeva, red. Jennifer Radden, 3–51. Oxford: Oxford University Press, 2000.
13.Schiesari, Juliana. The Gendering of Melancholia: Feminism, Psychoanalysis, and the Symbolics of Loss in Renaissance Literature. Ithaka, NY: Cornell University Press, 1992.
14.Showalter, Elaine. „Representing Ophelia: Women, Madness, and the Responsibilities of Feminist Criticism”. W: Shakespeare and the Question of Theory, red. Patricia Parker, Geoffrey Hartman, 77–94. London–New York: Methuen, 1985.
15.Silverman, Kaja. The Acoustic Mirror. The Female Voice in Psychoanalysis and Cinema – Theories of Representation and Difference. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1988.
16.Skultans, Vieda. English Madness: Ideas on Insanity, 1580–1890. London: Routledge & Kegan Paul, 1978.
17.Wald, Christina. Hysteria, Trauma and Melancholia. Performative Maladies in Contemporary Anglophone Drama. London: Palgrave Macmillan, 2007.
18.Wampuszyc, Ewa. Rec. książki Melancholic Migrating Bodies Urszuli Chowaniec. Slavic Review 76 (2017), 1: 236–237.