Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2017.2.9-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (9) 2017
Boks – gwałt – męskość (na przykładzie Wielorybów i ciem. Dzienników oraz Króla Szczepana Twardocha)

Autorzy: Marta Tomczok
Uniwersytet Śląski
Słowa kluczowe: sport transhumanizm powieść popularna Muscular Judaism
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:15 (151-165)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule autorka porusza problem ciała w Wielorybach i ćmach. Dziennikach oraz w Królu Szczepana Twardocha i odnosi ją do sportu, transhumanizmu i kultury gwałtu. Badaczka wychodzi z założenia, że powieść popularna, którą jest Król, mówi nie tylko o stosunku zbiorowości do przedwojennej historii Polski (a szczególnie relacji Polaków i Żydów), ale reprezentuje też określoną ideologię, lekceważoną przez recenzentów. A to właśnie ta historia powinna zostać w pierwszej kolejności poddana analizie przez badaczy twórczości Twardocha.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Agamben, Giorgio. Nagość. Tłum. Krzysztof Żaboklicki. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2010.
2.„Biję, bo lubię (ze Szczepanem Twardochem rozmawia Małgorzata Niemczyńska)”. Gazeta Wyborcza 22.10.2016. Dostęp 5.10.2017. http://wyborcza.pl/7,75410,20871932,szczepan-twardoch-bije--bo-lubie-rozmowa.html.
3.Cherezińska, Elżbieta. Królowa. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2016.
4.Dańczuk, Władysław. Walka wręcz, boks, szermierka. Łódź: Okręgowa Szkoła Policji Państwowej, 1924.
5.Dąbrowski, Wiktor Junosza. Co każdy o boksie wiedzieć powinien. Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1928.
6.Dąbrowski, Wiktor Junosza. Co to jest sport. Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1928.
7.Dunin, Kinga. „Król i królowa”. Krytyka Polityczna 19.10.2016. Dostęp 5.10.2017. http://krytykapolityczna.pl/kultura/czytaj-dalej/kinga-dunin-czyta/krol-i-krolowa/.
8.Herman, Dianne F. „The Rape Culture”. W: Women: A Feminist Perspective, red. Jo Freeman, 45–53. Mountain View: Mayfield Publishing, 1996.
9.Legion Elżbiety Cherezińskiej, wieczór autorski z udziałem Leszka Żebrowskiego i Tadeusza Zyska. https://www.youtube.com/watch?v=thQ9ua5ehL4.
10.Jakubowiak, Maciej. „Przyjdzie bokser i nas zbawi”. Dwutygodnik 195 (2016). Dostęp 5.10.2017. http://www.dwutygodnik.com/artykul/6780-przyjdzie-bokser-i-nas-zbawi.html.
11.Janik, Gaweł. Żydowskie (nie)męskości. O przedwojennej twórczości Adolfa Rudnickiego. Katowice, 2017 [mps].
12.Majer, Anna. Dyskurs dyscyplinowania męskiego ciała w wybranych tekstach kultury popularnej. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016.
13.Melosik, Zbyszko. „(Re)konstrukcje podróżowania w kulturze instant: konteksty socjopedagogiczne”. W: Tożsamość w społeczeństwie współczesnym: pop-kulturowe [re]interpretacje, red. Agnieszka Gromkowska-Melosik, 33–50. Kraków: Impuls 2012.
14.Memches, Filip. „Szczepan Twardoch: Polska nie jest cywilizowanym państwem”. Dostęp 5.10.2017. http://www.tvp.info/32502997/szczepan-twardoch-polska-nie-jest-cywilizowanympanstwem.
15.Nagiel, Henryk. Tajemnice Nalewek. Warszawa: Wydawnictwo CM, 2013.
16.Nowacki, Dariusz. „Król: męskie fantazje Szczepana Twardocha”. Gazeta Wyborcza 12.10.2016. Dostęp 5.10.2017. http://wyborcza.pl/7,75517,20823490,krol-meskie-fantazje-szczepana--twardocha-swietnie-skrojona.html.
17.Nowacki, Dariusz. Ukosem. Szkice o prozie. Katowice: Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 2013.
18.Pawlak, Grażyna, Daniel Grinberg, Maciej Sadowski. Bądź silny i odważny. Żydzi, sport. Warszawa: Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra, 2013.
19.Piątkowska, Monika. Życie przestępcze w przedwojennej Polsce. Grandesy, kasiarze, brylanty. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
20.Presner, Todd Samuel. Muscular Judaism. The Jewish body and the politics of regeneration. London–New York: Routledge. Taylor & Francis Group, 2007.
21.Rawicz, Jerzy. Doktor Łokietek i Tata Tasiemka. Dzieje gangu. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2004.
22.Szalay, Mátyás. „Cyborgi przyjmujące Eucharystię. Rozważania o ciele w świetle transhumanizmu i Objawienia chrześcijańskiego”. Tłum. Piotr Kołodziejczyk. Czterdzieści i Cztery. Magazyn apokaliptyczny 8 (2016): 57–75.
23.Tomczok, Marta. Czyja dzisiaj jest Zagłada? Retoryka – ideologia – popkultura [Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, w druku].
24.Twardoch, Szczepan. Drach. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2014.
25.Twardoch, Szczepan. „Jak spotkałem Króla”. Książki. Magazyn do czytania 3 (2016): 36–38.
26.Twardoch, Szczepan. Król. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2016.
27.Twardoch, Szczepan. „Moja melancholia. Zamiast manifestu”. Czterdzieści i Cztery. Magazyn apokaliptyczny 3 (2011): 300–311.
28.Twardoch, Szczepan. Wieloryby i ćmy. Dzienniki 2007–2015. Kraków: Wydawnictwo Literackie: 2015.
29.Wolski, Paweł. „Eksces męskości. Narracje bokserskie w literaturze Zagłady”. Teksty Drugie 2 (2015): 180–202.