Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2018.1.10-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (10) 2018
O eseistycznym usuwaniu obrazów twarzy: Ulicami Londynu: przygoda (1927) Virginii Woolf i Akacje kwitną (1935) Debory Vogel

Autorzy: Teresa Bruś
Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe: Virginia Woolf Ulicami Londynu: przygoda Debora Vogel Akacje kwitną esej twarz percepcja wizualna przygodność fragmentaryzacja
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (37-49)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł O eseistycznym usuwaniu obrazów twarzy: „Ulicami Londynu: przygoda” (1927) Virginii Woolf i „Akacje kwitną” (1935) Debory Vogel proponuje analizę widzeniowych eksperymentów degradujących spojrzenia face-to-face jako kobiecych wyjść „bez twarzy” ku światu, poza widzialne i pewne „ja”. Te estetyczne strategie oporu i niedookreśloności ilustrują tendencje esejów autorstwa Woolf i Vogel do rozpraszania, rozczłonkowania i odchodzenia od żywości idei jedności wyrażanej przez twarz.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Agamben, Giorgio. Idea prozy. Tłum. Ewa Górniak Morgan. Warszawa: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, 2018.
2.Breton, André. „Le Surréalisme et la peinture”. La Revolution Surrealiste 15.07.1925: 4.
3.Deleuze, Gilles. Kino 1. Obraz-ruch. Tłum. Janusz Margański. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2008.
4.Dillon, Brian. Essayism. London: Fitzcarraldo, 2017.
5.Hendrichs, Cheryl. „Feminist Optics and Avant-Gare Cinema: Germaine Dulac’s ‘The Smiling Madame Beudet’ and Virginia Woolf’s ‘Street Haunting’”. Feminist Studies 35 (2009) 2: 294–322.
6.Krauss, Rosalind. „Corpus Delicti”. October 33 (1985): 31–72.
7.Lee, Hermione. „Virginia Woolf’s Essays”. W: The Cambridge Companion to Virginia Woolf, red. Susan Sellers, 89–106. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
8.Markowski, Michał Paweł. „Czy możliwa jest poetyka eseju?”. W: Poetyka bez granic: Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej, red. Włodzimierz Bolecki, Wojciech Tomasik, 109–119. Warszawa: Instytut Badań Literackich, 1995.
9.Merleau Ponty, Maurice. Oko i umysł, red. Stanisław Cichowicz. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 1996.
10.Piotrowska-Szyjkowska, Anna. Po-twarz. Gdańsk–Warszawa: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, 2015.
11.Schultz, Bruno. „Akacje kwitną”. W: Akacje kwitną, Debora Vogel, red. Piotr Paziński, 188–192. Kraków: Wydawnictwo Austeria, 2006.
12.Sendyka, Roma. Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2006.
13.Sienkiewicz, Barbara. Literackie teorie widzenia w prozie dwudziestolecia międzywojennego. Poznań: Wydawnictwo Obserwator, 1992.
14.Szymaniak, Karolina. Być agentem wiecznej idei. Przemiany poglądów estetycznych Debory Vogel. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2006.
15.Szymaniak, Karolina. Posłowie do Akacje kwitną, Debora Vogel, 149–176. Kraków: Wydawnictwo Austeria, 2006.
16.Woolf, Virginia. „Nocna wędrówka”. W: Eseje wybrane, red. Magda Heydel, Roma Sendyka. Kraków: Wydawnictwo Karakter, 2015.
17.Woolf, Virginia. Orlando. Tłum. Tomasz Bieroń. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2006.
18.Woolf, Virginia. „Street Haunting”. W: Collected Essays 4, red. Leonard Woolf, 155–166. London: The Hogarth Press, 1967.
19.Woolf, Virginia. „Ulicami Londynu: przygoda”. W: Eseje wybrane. Tłum., red. Magda Heydel, Roma Sendyka, 261–274. Kraków: Wydawnictwo Karakter, 2015.
20.Vogel, Debora. Akacje kwitną, red. Piotr Paziński. Kraków: Wydawnictwo Austeria, 2006.