Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2018.1.10-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (10) 2018
Autobiograficzność w eseistyce Joanny Bator: między esejem, felietonem a reportażem

Autorzy: Tatiana Czerska ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: esej podróż antropologia Joanna Bator
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (141-151)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest wstępne rozpoznanie tematu podróży w kobiecej twórczości eseistycznej poprzez analizę wybranych tekstów. Autorka koncentruje się na współczesnych niefikcjonalnych kobiecych relacjach z podróży i traktuje je jako indywidualny sposób realizacji wzorca narracji podróżniczej. W przypadku wybranych do analizy tekstów autorstwa Joanny Bator ich przynależność do eseistyki może budzić wątpliwości: bardziej pasuje do nich określenie „eseistyczne reportaże” czy „eseistyczne felietony”, co zresztą pozostaje w zgodzie z tezami o ekspansywności eseju i jego przenikaniu do innych gatunków. Utwory te sytuują się także na pograniczu literatury i antropologii: podróż jest okazją do obserwacji na tematy obyczajowe, kulturowe czy religijne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bator, Joanna. Japoński wachlarz. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2011.
2.Bator, Joanna. Rekin z parku Yoyogi. Warszawa: Grupa Wydawnicza Foksal, 2014.
3.Bator, Joanna. Wyspa Łza. Fot. Adam Golec. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2015.
4.Bednarz, Karolina. Kwiaty w pudełku. Japonia oczami kobiet. Wołowiec: Czarne, 2018.
5.Duda, Maciej. „Porządki w heterotopii”. Rec. książki Rekin z parku Yoyogi Joanny Bator. Wyspa 2 (2014). Dostęp 27.08.2018, http://kwartalnikwyspa.pl/maciej-duda-porzadki--w-heterotopii/#more-3186.
6.Dybciak, Krzysztof. „Inwazja eseju”. Pamiętnik Literacki 4 (1977): 113–150.
7.Jabłoński, Arkadiusz. „Japońskie alter ego. Jeszcze o antyinformacji w «narracjach niedbałych»”. Homo Ludens 9 (2016), 1: 53–61.
8.Kiejziewicz, Agnieszka. „Idealizacja, hiperbolizacja, mitologizacja. Różne sposoby kreowania stereotypowych wizji japońskości w narracjach podróżniczych. Acta Humana 8 (2017): 222–230.
9.Kozicka, Dorota. Wędrowcy światów prawdziwych. Dwudziestowieczne relacje z podróży. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2003.
10.Krakowiak, Małgorzata. Mierzenie się z esejem. Studia nad polskimi badaniami eseju literackiego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012.
11.Lisak-Gębala, Dobrawa. „Współczesna polska eseistyka w poszukiwaniu aury obrazów malarskich i fotograficznych”. Zagadnienia Rodzajów Literackich 2 (2013): 223–237.
12.Matysek, Magdalena. „Autobiografia/autofikcja jako świadectwo tożsamości ponowoczesnej”. W: Antropologia kultury – antropologia literatury. Na tropach koligacji, red. Ewa Kosowska, Anna Gomóła, Eugeniusz Jaworski, 271–287. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007.
13.Ostaszewska, Anna. „Kobiece praktyki autobiograficzne na przykładzie wybranych esejów bell hooks. Perspektywa pedagogiki feministycznej”. T. 18. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja 72 (2015), 4: 37–50.
14.Rubach-Kuczewska, Janina. Życie po japońsku. Warszawa: Iskry, 1983.
15.Szalewska, Katarzyna. Pasaż tekstowy. Czytanie miasta jako forma doświadczania przeszłości we współczesnym eseju polskim. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012.
16.Wroczyński, Tomasz. „Esej – zarys teorii gatunku”. Przegląd Humanistyczny 5/6 (1996): 101–113.
17.Wyka, Marta. „Uwagi o polskim eseju”. W: Polski esej. Studia, red. Marta Wyka, 7–17. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 1991.