Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2021.37-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 37/2021
Komunia Święta duchowa w czasach pandemii
(The spiritual Holy Communion during the pandemic)

Authors: Paweł Beyga ORCID
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Keywords: Holy Communion spiritual Communion Thomas Aquinas Council of Trent
Year of publication:2021
Page range:14 (7-20)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

According to Thomas Aquinas, the faithful can receive Holy Communion by sacramentally receiving the consecrated host and wine or by so-called spiritual communion. The latter kind of the Holy Communion is reserved for people who cannot receive the sacramental body and blood of Christ. In modern Catholic theology, the subject of spiritual communion was forgotten for many years. In the present article, spiritual communion is illustrated from the liturgical and piety perspective of the Middle Ages in the theology of Doctor Angelicus and in the context of the modern teaching of the popes. This article can inspire new theological and pastoral ways of looking at the liturgy and gift of the Eucharist.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bachanek G., Komunia duchowa. Niektóre problemy teologiczne, „Teologia w Polsce” 2 (2016) 10, s. 43–58.
2.Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja „Sacramentum caritatis” (2007), w: Encykliki i adhortacje Ojca Świętego Benedykta XVI, Kraków 2019, s. 267–371.
3.Benedykt XVI, List o przyczynach kryzysu Kościoła, Kraków 2019.
4.Chesterton G.K., Św. Tomasz z Akwinu, Katowice 1949.
5.Franciszek, Anioł Pański, 15.03.2020, http://www.vatican.va/content/francesco/pl/angelus/2020/documents/papa-francesco_angelus_20200315.html (dostęp: 9.05.2021).
6.Hemming L.P., The Liturgy and Theology, w: The Genius of the Roman Rite. Historical, Theological, and Pastoral Perspectives on Catholic Liturgy, red. U.M. Lang, Chicago 2010, s. 235–250.
7.Jan Paweł II, Encyklika „Ecclesia de Eucharistia” (2003), w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2003, s. 1201–1258.
8.Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego w niektórych zagadnieniach dotyczących szafarza Eucharystii (1983), w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966–1994, red. J. Królikowski, Z. Zimowski, Tarnów 2010, s. 241–247.
9.Małaczyński F., Ceremoniał obrzędów Wielkiego Tygodnia, Warszawa 1958.
10.Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, Neo Eboraci 1954.
11.O’Malley J.W., Trydent. Co wydarzyło się podczas soboru, Kraków 2014.
12.Ratzinger J., Kościół – pielgrzymująca wspólnota wiary, Kraków 2005.
13.Reid A., The Organic Development of the Liturgy. The Principles of Liturgical Reform and Their Relation to the Twentieth-Century Liturgical Movement Prior to the Second Vatican Council, San Francisco 2005.
14.Sczaniecki P., Służba Boża w dawnej Polsce. Studia o mszy św., Poznań 1962.
15.Sczaniecki P., Msza po staremu się odprawia, Kraków 2008.
16.Skierska I., Obowiązek mszalny w średniowiecznej Polsce, Warszawa 2003.
17.Sobór Trydencki, Dekret o Najświętszym Sakramencie Eucharystii (1551), w: Dokumenty soborów powszechnych, red. A. Baron, H. Pietras, t. IV/1, Kraków 2007, s. 445–454.
18.Špidlík T., Eucharystia. Lekarstwo nieśmiertelności, Kraków 2005.
19.Strzelczyk G., Sakrament Eucharystii, w: Znaki Tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła, red. K. Porosło, R.J. Woźniak, Kraków 2018, s. 346–387.
20.Święta Kongregacja Obrzędów, Dekret ogólny św. Kongregacji Obrzędów o odnowieniu porządku nabożeństw podczas Wielkiego Tygodnia (1955), w: S. Huet, Eucharystia. Traktat teologiczno-moralny, Warszawa 1956, s. 344–358.
21.Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. 28: Eucharystia (3; Q. 73–83), London 1974.
22.Torrell J.P., Aktualna sytuacja studiów nad św. Tomaszem na Zachodzie, w: Święty Tomasz teolog. Wybór studiów, red. M. Paluch, Warszawa–Kęty 2005, s. 25–54.