Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2022.38-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 38/2022
La vita religiosa nello Stato sovietico. Le coraggiose testimonianze della fede nel periodo delle persecuzioni religiose
(RELIGIOUS LIFE IN THE SOVIET STATE. THE COURAGEOUS TESTIMONIES OF THE FAITH IN THE PERIOD OF RELIGIOUS PERSECUTIONS)

Authors: Jan Mikrut ORCID
Pontificia Università Gregoriana (Roma)
Keywords: Catholics in the Russian Empire October 1917 revolution Catholic Church in the Soviet Union martyrs of the Orthodox Church Greek-Catholic Church John Paul II
Year of publication:2022
Page range:33 (51-83)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In the Soviet Union, Christian churches were in a very difficult situation due to the bloody persecution and atheization of all forms of religion by the Soviet state. Religion became a battleground where the Communists could challenge all other ideological principles. In the Soviet Union, every form of religion was seen by the Communists as a challenge to the structures of the new state founded on the ideals proposed by the Marxist-Leninist system. Despite the persecution, there were numerous witnesses to the faith in all Christian churches and communities. Opponents of the communist system were arrested and taken to work camps where they endured difficult circumstances. Those whose way of life was based on Christian ideals became faithful witnesses of God in these terrible places. The majority of Soviet society had for centuries been linked to the Orthodox Church, and it was precisely this community that had to pay such a terrible tribute for their loyalty to the Christian tradition. The Catholics, even though they were only a minority in the Orthodox world, lived their faith with courage and dignity despite the terrible forms of Soviet persecution. Many of them are remembered even today as great witnesses of God.
Download file

Article file

Bibliography

1.Asynger B., Życie i działalność pastoralna ks. Władysława Bukowińskiego w Kazachstanie 1904–1974, Wrocław 2008.
2.Âroslavskij E., Lenin, kommunizm i religiâ, Moskva 1933.
3.Boeckh K., I cattolici tedesco-russi negli anni 1917–1939, in: La Chiesa cattolica in Unione Sovietica. Dalla Rivoluzione del 1917 alla Perestrojka, a cura di J. Mikrut, Verona 2017, 204–205.
4.Bourdeaux M., Opium of the People. The Christian Religion in URSS, London 1977.
5.Brodskij J.A., Solovki: le isole del martirio; da monastero a primo lager sovietico, Milano 2008.
6.Bukowiński W., Wspomnienia z Kazachstanu, Paryż–Rzym 21981.
7.Bukowiński W., A priest in Russia, London 1982.
8.Bukowiński W., Ricordi dal Kazakistan, Pessano 1985.
9.Bukowiński W., Do moich przyjaciół. Fragmenty spuścizny piśmienniczej, Biały Dunajec 2001.
10.Bukowiński W., Wybór wspomnień i informacji dla moich przyjaciół, a cura di J. Nowak, Kraków 2001.
11.Carpifave A., Un Concilio nella rivoluzione: religione e politica nella Russia del primo ’900, Bologna 2015.
12.Chafarevitch I.R., La législation sur la religion en URSS. Rapport au Comité des Droits de l’homme, Paris 1974.
13.Choma I., Josyf Slipyj, Milano 2001.
14.Choron J., La doctrine Bolscheviste, Paris 1953.
15.Chorzępa M., Błogosławiona Bolesława Lament, Kraków 1999.
16.Chrysostomus J., Kirchengeschichte Russlands der neuesten Zeit, vol. 1: Patriarch Tichon (1917–1925), München 1965.
17.Ciampa M., L’epoca tremenda: voci dal Gulag delle Solovki, Brescia 2010.
18.Cinnella E., La tragedia della Rivoluzione russa 1917–1921, Milano 2000.
19.Codevilla G., La Russia imperiale. Da Pietro il Grande a Nicola II 1682–1917, vol. 2, Milano 2016.
20.Codevilla G., Stato a Chiesa nell’Unione Sovietica, Milano 1972.
21.Codevilla G., Lo zar e il patriarca: i rapporti tra trono e altare in Russia dalle origini ai giorni nostri, Milano 2008.
22.Comunità di Bose, Il libro dei testimoni. Martirologio ecumenico, Milano 2002.
23.Conquest R., Religion in the USSR, London 1968.
24.Curtiss J.S., The Russian Church and the Soviet State, Boston 1953.
25.Czaplicki B., Ks. Konstanty Budkiewicz 1867–1923. Życie i działalność, Katowice 2004.
26.Dekret o svobode sovesti, cerkovnyh i religioznyh obŝestvah.
27.De Vries W., La chiesa russa nel tempo della persecuzione 1917–1939, in: Il cristianesimo nell’Unione Sovietica (Documenti e Studi di Espansione Cristiana, 5), Roma 1948, p. 57
28.Destivelle H., La Chiesa del Concilio di Mosca (1917–1918), Magnano 2003.
29.Doctor Toth (Zholtan de Sahy), Prisioniero en la URSS 1945–1956, Madrid 1981.
30.Dylągowa H., Dzieje Unii Brzeskiej 1596–1918, Olsztyn 1996.
31.Dzwonkowski R., Losy duchowieństwa katolickiego w ZSSR 1917–1939, Lublin 1998.
32.Ellis J., La Chiesa ortodossa. Una storia contemporanea, Bologna 1989.
33.Fedotoff G.P., The Russian Church since the Revolution, London 1928.
34.Florenskij P., Lhoest F., Lettres de Solovki 1934–1937, Paris 2012.
35.Giovanni Paolo II, Omelia nella commemorazione dei testimoni della fede del secolo XX, Colosseo, domenica 7 maggio 2000, https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/2000/documents/hf_jp-ii_hom_20000507_test-fede.html [accesso: 5.02.2018].
36.Giovanni Paolo II e la Chiesa cattolica in Unione Sovietica e nei Paesi dell’ex URSS, a cura di J. Mikrut, Verona 2021.
37.Godlewski M., De cardinalatu Stanislai Siestrzencewicz-Bohusz, Petropoli 1909.
38.Godlewski M., Dola i niedola Stanisława Siestrzeńcewicza-Bohusza za rządów cesarza Pawła I, “Polonia Sacra” 1 (1948), p. 145–175; 2 (1949), p. 301–326.
39.Grajewski A., Il pastore di molte nazioni don Władysław Bukowiński, in: La Chiesa cattolica in Unione Sovietica. Dalla Rivoluzione del 1917 alla Perestrojka, a cura di J. Mikrut, Verona 2017, p. 377–392.
40.His Beatitude Josyf Cardinal Slipyj, Confesor of Faith, Patriarch of the Ukrainian Catholic Church (17.2.1892–7.9.1984), a cura di S. Oleskiw, Toronto 1984.
41.Horyacha M., Il patriarca Josyf Slipyj: testimone della Chiesa silenziosa dei martiri, in: La Chiesa cattolica in Unione Sovietica. Dalla Rivoluzione del 1917 alla Perestrojka, a cura di J. Mikrut, Verona 2017, p. 743–767.
42.Horyacha M., La soppressione della Chiesa greco-cattolica in Ucraina, in: La Chiesa cattolica in Unione Sovietica. Dalla Rivoluzione del 1917 alla Perestrojka, a cura di J. Mikrut, Verona 2017, 769–794.
43.Ìvankovič Ì., Semegen M.Â.,“Šlâh u bezsmertâ”. Do30-h rokovin smertì Patrìarha Josifa Slìpogo (1892–1984): materìâlipro smertʹ ta pohoron, Lʹvìv 2014. Josif Slìpij, Spomini, ed. I. Dacʹko, M. Gorâča, Lʹvìv–Rim 2014.
44.Judin A., Le sorti del cattolicesimo russo, in: A. Judin, G. Protopopov, Cattolici in Russia e Ucraina, Castel Bolognese 1992, p. 9–132.
45.Kałużny T., Sekret Nikodema. Nieznane oblicze Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego: studium historyczno-ekumeniczne, Kraków 1999. Kasper W., Inside the Council. The story of Vatican II, London 1963.
46.Kimsza R., Actio and contemplatio – Two Wings of the Apostolate Blessed Bolesława M. La-ment, “Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 25 (2018), p. 103–112.
47.Kolarz W., Religion in the Soviet Union, New York 1962.
48.Koller S., La vita e la testimonianza nei campi di lavoro sovietici. Don Józef Świdnicki 1984–1987, in: La Chiesa cattolica in Unione Sovietica. Dalla Rivoluzione del 1917 alla Perestrojka, a cura di J. Mikrut, Verona 2017, p. 461–482.
49.Koller S., L’ideologia atea e la legislazione sovietica nei confronti della religione, in: La Chiesa cattolica in Unione Sovietica. Dalla Rivoluzione del 1917 alla Perestrojka, a cura di J. Mikrut, Verona 2017, p. 33–60.
50.Kołbuk W., Duchowieństwo unickie w Królestwie Polskim 1835–1875, Lublin 1992.
51.Kondrusiewicz T., Giovanni Paolo II e la rinascita delle strutture della Chiesa cattolica in Russia, in: Giovanni Paolo II e la Chiesa cattolica in Unione Sovietica e nei Paesi sorti dalla sua dissoluzione. Nel centenario della nascita di Karol Wojtyła (1920–2020), a cura di J. Mikrut, Verona 2021, p. 59–60.
52.Korbut E., Górnicki M., The Spirituality of the Missionary Sisters of the Holy Family in the Light of Writings of the Foundress – bl. Boleslawa Lament and Documents of the Congregation, Warsaw 2018.
53.Kowalów W.J., Spotkałem człowieka. Ks. Władysław Bukowiński w pamięci wiernych i przyjaciół, Biały Dunajec 2001.
54.Kozlov-Strutinskij S., Parfentʹev P., Istoriâ Katoličeskoj Cerkvi v Rossii, Carskoe Selo 2014.
55.Kozyrska A., Arcybiskup Edward Ropp. Życie i działalność 1851–1939, Lublin 2004.
56.Ks. Władysław Bukowiński. Listy, a cura di W.J. Kowalów, Kraków 2007.
57.Kumor B., Kościół i katolicy w cesarstwie rosyjskim do 1918 roku, in: E. Walewander (ed.), Odrodzenie Kościoła katolickiego w byłym ZSSR, Lublin 1993.
58.Kumor B., Rossijskij konkordat ot 3 avgusta 1847 g. i sozdanie Tiraspolʹskoj eparhii, in: B. Čaplickij, Istoriâ Cerkvi v Rossii, Sankt-Peterburg 2000.
59.Kuroedov V.A., Religiâ i cerkovʹ v Sovetskomgosudarstve, Moskva 1981.
60.La Rivoluzione russa: intellettuali e potere, a cura di S. Caprio, G. Codevilla, P.P. Poggio, Milano 2017.
61.La Chiesa cattolica in Unione Sovietica. Dalla Rivoluzione del 1917 alla Perestrojka, a cura di J. Mikrut, Verona 2017.
62.L’autunno della Santa Russia: atti del 6. Convegno ecumenico internazionale di spiritualità russa. L’autunno della Santa Russia: santità e spiritualità in Russia in un tempo di crisi e persecuzione 1917–1945, a cura di A. Mainardi, Magnano 1999.
63.Lasota G., Błogosławiona Bolesława Lament – bohaterka w dziele zjednoczenia chrześcijan, “Społeczeństwo. Studia, prace badawcze, dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła” 25 (2015), p. 114–121.
64.Licenberger O.A., Rimsko-Katoličeskaâ Cerkovʹ v Rossii. Istoriâ i pravovoe položenie, Saratov 2001.
65.Liechtenhan F.-D., Le laboratoire du goulag 1918–1939, Paris 2004.
66.Lukačevskij A.T., Marksizm-leninizm kak voinstvuûŝij ateizm, Moskva 1933.
67.Magni S., Santi Nuovi Martiri e Confessori della Russia, http://www.santiebeati.it/dettaglio/98588 [accesso: 9.01.2022].
68.Marksizm i problemy filosofii: sbornik statej, Leningrad 1933.
69.Mian F., La ricostituzione del Patriarcato di Mosca 1917–1925: dal Santo Sinodo al nuovo Patriarcato, Milano 1981.
70.Mikrut J., I cattolici polacchi nell’Impero russo e nei primi anni dell’URSS, in: La Chiesa cattolica in Unione Sovietica. Dalla Rivoluzione del 1917 alla Perestrojka, a cura di J. Mikrut, Verona 2017, p. 171–200.
71.Mikrut J., “Et portae inferi non praevalebunt adversus eam”: la Chiesa cattolica in Unione Sovietica, in: La Chiesa cattolica in Unione Sovietica. Dalla Rivoluzione del 1917 alla Perestrojka, a cura di J. Mikrut, Verona 2017, p. 17–32.
72.Mikrut J., Życie religijne katolików polskich w diasporze imperium rosyjskiego: Bolesława Lament i jej świadectwo życia dla jedności Kościoła, „Studia Teologiczne” 35 (2017), p. 281–321.
73.Mikrut J., Le beatificazioni e le canonizzazioni dei polacchi da parte di Giovanni Paolo II e il loro significato per il suo pontificato, in: “Sangue del vostro sangue, ossa delle vostre ossa”. Il pontificato di Giovanni Paolo II (1978–2005) e le Chiese in Europa centro-orientale. Nel centenario della nascita di Karol Wojtyła, a cura di J. Mikrut, vol. 2, Verona 2020, p. 1009–1064.
74.Mikrut J., Giovanni Paolo II e la sua personale esperienza di guerra. I 108 martiri della Seconda guerra mondiale, in: “Sangue del vostro sangue, ossa delle vostre ossa” Il pontificato di Giovanni Paolo II (1978–2005) e le Chiese in Europa centro-orientale. Nel centenario della nascita di Karol Wojtyła, a cura di J. Mikrut, vol. 2, Verona 2020, p. 1065–1138.
75.Mikrut J., Giovanni Paolo II costruttore di ponti fra l’Est e l’Ovest nella svolta epocale del crollo e della dissoluzione dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, in: Giovanni Paolo II e la Chiesa cattolica in Unione Sovietica e nei Paesi sorti dalla sua dissoluzione. Nel centenario della nascita di Karol Wojtyła (1920–2020), a cura di J. Mikrut, Verona 2021, p. 17–54.
76.Mikrut J., Pamięć o męczennikach i świadkach wiary XX wieku w nauczaniu Jana Pawła II. „Tertio millennio adveniente” i ekumeniczna troska o wspólną pamięć męczenników XX wieku, in: Stolica Apostolska wobec Rosji i wschodniego chrześcijaństwa. Od Jana Pawła II do Franciszka, a cura di A. Grajewski, P. Skibiński, Warszawa 2021, p. 93–122.
77.Morozzo della Rocca R., Le nazioni non muoiono. Russia rivoluzionaria, Polonia indipendente e Santa Sede, Bologna 1992.
78.Nowak E., Processi di beatificazione e beatificazioni dei martiri del comunismo nei Paesi dell’ex blocco orientale sotto il pontificato di Giovanni Paolo II, in: “Sangue del vostro sangue, ossa delle vostre ossa” Il pontificato di Giovanni Paolo II (1978–2005) e le Chiese in Europa centro-orientale. Nel centenario della nascita di Karol Wojtyła, a cura di J. Mikrut, vol. 2, Verona 2020, p. 983–1008.
79.Nowak J., Piszczek W., Błogosławiony Władysław Bukowiński: apostoł Kazachstanu, Kraków 2016.
80.Olszewski M., Aktualność posłannictwa bł. Bolesławy Lament w świetle wyzwań duszpasterskich, “Studia Teologiczne” 35 (2017), p. 151–162.
81.Osadczy W., La Chiesa greco-cattolica in Ucraina, in: La Chiesa cattolica e il Comunismo in Europa centro-orientale e in Unione Sovietica, a cura di J. Mikrut, Verona 22016, p. 699–714.
82.Osipova I.I., V âzvah svoih sokroj menâ, Moskva 1996.
83.Ostrowski S., Ś.p. ksiądz prałat Konstanty Budkiewicz na tle walki w obronie Kościoła katolickiego i wiary świętej, Warszawa 1929.
84.Pelikan J., Confessor between East and West: A Portrait of Ukrainian Cardinal Josyf Slipyj, Grand Rapids (MI) 1990.
85.Pettinaroli L., La politique russe du Saint-Siège 1905–1939, Roma 2015.
86.Plater-Zyberk K., Resume of Memoirs by a Priest from USSR, Toronto–London 1983.
87.Pospielovsky D.M., A History of Marxist-Leninist Atheism and Soviet Anti-Religious Policies, London 1987.
88.Pospielovsky D.M., Soviet Antireligious Campaigns and Persecutions, vol. 1–2, London 1988.
89.Rabinowitch A., The Bolsheviks Come to Power: The Revolution of 1917 in Petrograd, New York 1976.
90.Rabinowitch A., 1917. I bolscevichi al potere, Milano 2017.
91.Regelson L., La tragedia della Chiesa russa 1917–1945, Milano 1979.
92.Reissner I., La Santa Russia: il Cristianesimo ortodosso nei riti, nelle chiese, nelle icone, Roma 1987.
93.Riccardi A., Salz der Erde Licht der Welt. Glaubenszeugnis und Christenverfolgung im 20 Jahrhundert, Freiburg–Basel–Wien 2010.
94.Roccucci A., Il Patriarcato di Mosca da Lenin a Stalin. Un nuovo soggetto della politica internazionale 1917–1948, Roma 2001.
95.Roccucci A., Stalin e il patriarca: La chiesa ortodossa e il potere politico, Torino 2011.
96.Rood W., Rom und Moskau. Der Heilige Stuhl und Russland bzw. die Sowjetunion von der Oktoberrevolution 1917 bis zum 1. Dezember 1989, Altenberge 1993.
97.Rykowska N., La pastorale del beato Władysław Bukowiński nelle carceri e nei lager, in: La Chiesa cattolica in Unione Sovietica. Dalla Rivoluzione del 1917 alla Perestrojka, a cura di J. Mikrut, Verona 2017, p. 393–404.
98.Rzońca J., Kościół unicki na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim za Mikołaja I i jego likwidacja w 1839 roku, in: Kościoły i państwo na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim. Źródła i stan badań, Białystok 2005, p. 142–157.
99.Saliba A.G., I Francescani Conventuali in Russia e Lituania. Documentazione storica (sec. XIII–XX), Aquilina 2002.
100.Schnurr J., Die Kirche und das religiöse Leben der Russlanddeutschen. Katholischer Teil, Stuttgart 21980.
101.Schulz G., Löbejüm E., Das missionarische Wirken der russischen orthodoxen Kirche als Thema des Landes-Konzils 1917/1918, “Ostkirchliche Studien” 66 (2017) 1, p. 3–111.
102.Sergìjčuk V., Patrìarh Josif Slìpij u dokumentahradânsʹkih organìv deržavnoï bezpeki 1939–1987, Kiïv 2012.
103.Solženicyn A.I., Arcipelago Gulag. 1918–1956. Saggio di inchiesta narrativa, vol. 3, Milano 1974–1978.
104.Struve N., Les chrétiens en U.R.S.S., Paris 1964.
105.Šifrìn A., Červertij vimìr, Mûnhen 1973.
106.The Russian Revolution and Religion, a cura di B. Szczesniak, Notre Dame (IN) 1959.
107.Timasheff N.S., Religion in Soviet Russia 1917–1942, London 1943.
108.Tokareva E.S., Le relazioni tra URSS e il Vaticano: dalle trattative alla rottura (1922–1929), in: Santa Sede e Russia da Leone XIII a Pio XI, Città del Vaticano 2002, 227–232.
109.Trasatti S., La croce e la stella: la chiesa e i regimi comunisti in Europa dal 1917 a oggi, Milano 1993.
110.Urbański S., Życie duchowe według bł. Bolesławy Lament, “Studia Teologiczne” 35 (2017), p. 95–110.
111.Valentini N., Bellia G., Testimoni dello spirito: santità e martirio nel secolo XX, Milano 2004.
112.Vasileva O., Russia martire. La chiesa ortodossa dal 1917 al 1941, Milano 1999.
113.Vilnen. canonizationis Servae Dei Boleslavae Mariae Lament fundatricis Congregationis Sororum Missionalium a S. Familia: positio super virtutibus, Romae 1989.
114.Vìtošinsʹka O., Podorožì Blažennìšogo Kir Josifa VII 1968–1970 rr. u svìtlì čužoï presi, Rim–Pariž 1972.
115.Wenger A., La persecuzione dei cattolici in Russia, 1920–1960. Gli uomini, i processi, lo sterminio. Dagli archivi del KCB, Cinisello Balsamo 1999.
116.Wołoszyn G.B., Bar J.R., Compendio della vita della serva di Dio Bolesława Lament, Roma 1977.
117.Wołoszyński R., Siestrzeńcewicz Stanisław, in: PSB, vol. 37, Kraków 1997, p. 375–380.
118.Zatko J.J., The Destruction of the Roman Catholic Church in Russia 1917–1923, Notre Dame (IN) 1965.
119.Zatko J.J., Descent into Darkness. The Destruction of the Rother Destruction of the Roman Catholic Church in Russia, 1917–1923, Notre Dame (IN) 1965.
120.Zwoliński A., Pierwszy polski więzień łagrów wyniesiony na ołtarze, “Społeczeństwo. Studia, prace badawcze, dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła” 26 (2016) 4, p. 160–180.